Skip to main content

Nyudnævnt professor i patientcentreret kræftbehandling

Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet har udnævnt cand.cur., ph.d. og dr.phil. Regner Birkelund til professor i patientcentreret kræftbehandling.

Den nye professor er tilknyttet Enhed for Sundhedstjenesteforskning på Sygehus Lillebælt, og hans arbejde og forskning fokuserer på, hvordan patienten i højere grad bliver partner og medbestemmende i forbindelse med eget behandlingsforløb.

Efter en lang karriere som lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet kom Regner Birkelund for godt et år siden til Sygehus Lillebælt og ”Enhed for Sundhedstjenesteforskning” for at bidrage med kvalitativ forskning og viden om, hvordan man fremmer at patienter i højere grad bliver partnere og tager del i beslutningerne om deres behandling.

62-årige Regner Birkelund er ph.d. i pædagogisk filosofi og dr.phil. i idéhistorie. Han har, først som adjunkt og siden som lektor, på Institut for Folkesundhedsvidenskab, arbejdet på et teoretisk plan med humanistisk sundhedsvidenskab.

Med ansættelsen som professor ved Syddansk Universitet og Sygehus Lillebælt, befinder han sig nu i den konkrete verden med patientnær forskning.

 - Det er utroligt spændende at komme helt tæt på de konkrete udfordringer og problemstillinger, som patienter og de sundhedsprofessionelle står med. Det, jeg er ansat til, er blandt andet at finde ud af, hvordan patienternes ønsker og behov kan tilgodeses, og hvordan deres deltagelse i beslutningsprocesserne kan styrkes, siger Regner Birkelund.

Patienter er mennesker – og mennesker er forskellige

I løbet af sit første år i Enhed for Sundhedstjenesteforskning, har Regner Birkelund været involveret i udviklingen af flere ph.d.-projekter, som han også skal være vejleder på. To sygeplejersker og en læge skal lave ph.d.-projekter, der alle relaterer sig til patientcentreret kræftbehandling og som har fokus på shared decision making fra hvert sit perspektiv.

Sammen med forskningsleder og professor ved SDU Jette Ammentorp har han udviklet et projekt for kræftpatienter, som har afsluttet deres behandlingsforløb, men som stadig har brug for trygheden og kontakten med sygehuset.

Dialogen man ikke kommer udenom

Regner Birkelund understreger, at hverken læger eller sygeplejersker skal fralægge sig deres faglige autoritet, men at den skal udfoldes på sådan en måde, at patienterne er med hele vejen, og derfor er dialog et nøgleord i forhold til behandling og pleje.

Sammen med kolleger på Sygehus Lillebælt er han for tiden med til at skabe grundlaget for et ”Center for Shared Decision Making” ved sygehuset Det skal blandt andet føre til  konkrete ”værktøjer”, som de sundhedsprofessionelle kan støtte sig til  i forbindelse med de svære samtaler og de beslutninger, der skal træffes sammen med patienten.

Den 4. december 2014 bliver der holdt et kræftsymposium i Vejle med titlen ”Patienten som partner” – om shared decision making i sundhedsvæsenet, som Regner Birkelund er tovholder på.

Regner Birkelund har skrevet en lang række videnskabelige artikler og udgivet fem bøger, den seneste (fra 2011) med titlen ”Ved livets afslutning – om palliativ omsorg, pleje og behandling”. I 2002 udgav han bogen ”Eksistens og livsfilosofi”.

 

Redaktionen afsluttet: 27.10.2014