Skip to main content

Professor i genetik

Læge og statistiker, ph.d. Qihua Tan (51) er ansat som professor i genetisk epidemiologi ved Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Han er samtidig tilknyttet Institut for Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, SDU.  

Qihua Tan er uddannet læge i 1985 fra Shandong Medicinske Universitet og tog en master i medicinsk statistik i 1991 fra Shanxi Medical University i Kina. Han var gæsteforsker i 1995-1996 ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU. I 2001 færdiggjorde Qihua Tan sin ph.d. om menneskets aldring og levetid fra et genetisk perspektiv med professor James W. Vaupel, centerleder ved Max-Planck Odense Center on the Biodemography of Aging ved SDU, som vejleder.  

Qihua Tans forskningsområde involverer tvillingmodellering, bioinformatik, genetik, epigenetik, samt biodemografi og disse forskningsområders betydning for menneskets udvikling og aldring – og betydning indenfor sygdomsområder som kræft, diabetes, astma osv.

Han har et stærkt internationalt forskningssamarbejde i især Kina om emner, der dækker tvillingeanalyser -genetisk og epigenetisk -  med undersøgelser om aldring og stofskiftesygdomme. Undersøgelser, som han har lavet sammen med flere kinesiske forskningsinstitutioner.

Qihua Tan har publiceret over 120 peer reviewed artikler i internationale tidsskrifter og et dusin artikler på kinesisk. På cirka halvdelen af artiklerne er han førsteforfatter.    

Redaktionen afsluttet: 22.09.2014