Skip to main content

Psykiatriforskning i Sønderjylland styrkes med ny enhed

Fokuseret Forskningsenhed intensiverer psykiatriforskning udenfor universitetshospitalet.

Det er ikke kun i universitetsbyerne, der forskes. I hele Region Syddanmark er Syddansk Universitet repræsenteret med enheder og afdelinger, der bedriver forskning i lokalområderne.
Siden 2009 har Psykiatrien i Region Syddanmark haft fokus på at brede forskningen ud, så teori og praksis styrkes, der hvor patienterne er.
I de fem år der er gået, er forskningsindsatsen vokset så meget, at psykiatrisygehuset nu har oprettet en Fokuseret Forskningsenhed i Psykiatri i Sønderjylland.
”Vi har fået dyrket meget forskning op, hvor der ingenting var før, og nu er der brug for at få samlet alle initiativerne i en enhed,” siger Elsebeth Stenager, forskningsleder og klinisk lektor ved Syddansk Universitet.

Tættere på patienterne

Det er en del af forskningsstrategien i Region Syddanmark, at der skal etableres flere fokuserede forskningsenheder inden for psykiatri. Sønderjylland er udvalgt som pilotprojekt for denne model.
”Sønderjylland er et stort område, hvor der er mange patienter. Lægerne har tæt kontakt til patienterne fordi enhederne er mindre, og det giver optimale forhold for god forskning,” fortæller Elsebeth Stenager.
Den nye forskningsenhed skal blandt andet drive forskning inden for det børne-, ungdoms-, og voksenpsykiatriske fagområde og samarbejde med de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.
Her er de allerede godt i gang med projekter omkring registerforskning, alkohol og selvmord.

Forskning tiltrækker arbejdskraft

Til forskningsenheden er tilknyttet seks ph.d.-studerende, flere seniorforskere og yngre forskere, der for en dels vedkommende også samarbejder omkring projekter med somatiske afdelinger, blandt andet neurologien ved Sygehus Sønderjylland. De skal også via forskningsenheden dyrke tilknytningen til andre forskningsmiljøer både nationalt og internationalt, søge finansiering af forskning og få publiceret deres resultater i videnskabelige tidsskrifter.
”Når vi samler vores forskningsaktiviteter i en fokuseret enhed, viser vi omverdenen, at vi vil noget med vores forskning. Det er nemmere at rekruttere dygtige folk til et miljø, hvor der forskes, og vi er sikre på, at vi med enheden vil styrke og udvikle vores samlede faglige kompetencer,” siger Elsebeth Stenager.

Et hospital med mange adresser

Psykiatrien i Region Syddanmark er samlet i et sygehus med mange lokale afdelinger.
For øjeblikket forskes der i Kolding, Åbenrå, Haderslev, Sønderborg og Augustenborg.
Nogle af de spændende projekter, der er i gang, handler om selvmordsrisiko hos ældre med somatiske sygdomme, nedbringelse af tvang, træning og depression hos patienter med multipel sclerose og infektioner hos patienter med skizofreni. Psykiatrisygehuset samarbejder også med Mads Clausen Instituttet under Syddansk Universitet om et projekt, der ved hjælp af en app skal hjælpe afvænnede alkoholikere med at holde sig fra flasken.

Kontaktperson:
Elsebeth Stenager, klinisk lektor og forskningsleder
Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
Psykiatrien i Region Syddanmark, Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion 
Elsebeth.stenager@rsyd.dk
Telefon: 65481772, 21372787

Redaktionen afsluttet: 22.04.2014