Skip to main content

SDU og Sydvestjysk Sygehus ansætter professor i tromboseforskning

Dr.med. Jørgen Brodersen Gram er blevet udnævnt til professor, og skal i de næste år grave sig dybere ned i et forskningsområde, der har betydning for mange danskere. Det handler om at finde og begrænse de risikofaktorer, som har gjort hjertekarsygdomme til en folkesygdom.

Forskningsopgaven er knyttet til Enheden for Blodpropforskning ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet (SDU), men Jørgen Brodersen Gram kombinerer forskningen med sin nuværende ansættelse ved Klinisk Biokemisk Afsnit på Sydvestjysk Sygehus. 

Jørgen Brodersen Gram har siden 1992 været overlæge ved Klinisk Biokemisk Afsnit, Sydvestjysk Sygehus, hvoraf de sidste 10 år har været som klinikchef.

- Med den nye stilling bliver jeg aflastet på nogle af de praktiske opgaver i hverdagen, og kan således bedre fordybe mig i de udfordringer, som min forskning giver mig, forklarer den nyudnævnte professor.

Forskningen tager først og fremmest afsæt i de grundlæggende processer, der regulerer, hvornår blodet omdannes fra en flydende fase til en fast fase (’blodprop’, red.) og i de processer, der kan sikre at en ’blodprop’ opløses. Det drejer sig altså først og fremmest om forskning i, hvorledes organismen selv reparerer skader, der er opstået både i og uden for karsystemet.

- Temaet for forskningen er hjertekarsygdomme med udgangspunkt i blodets størkningssystem. Man skal huske på, at hjertekarsygdomme er at betragte som en af de helt store folkesygdomme, og det er selvfølgelig fascinerende at være med til at udøve en forskningsindsats, der medvirker til at identificere nye risikofaktorer, og derved giver muligheder for forbedret forebyggelse,  diagnostik og behandling, siger Jørgen Brodersen Gram.

Samtidig er han stolt af at kunne være med til at styrke forskningsindsatsen på Sydvestjysk Sygehus.

- Sydvestjysk Sygehus sender et klokkeklart signal til det faglige niveau og til sygehusets ”kunder” om, at sygehusets aktiviteter er evidens og forskningsbaseret, og at man fremadrettet prioriterer forskning som en naturlig del af sygehusets drift, siger administrerende direktør Bjarne Normark.

Jørgen Brodersen Gram blev medicinsk kandidat fra Syddansk Universitet i Odense i 1978 og speciallæge i klinisk biokemi 1991. Siden 1989 lektor ved Syddansk Universitet, Enheden for Blodpropforskning. Han erhvervede den medicinske doktorgrad ved Aarhus Universitet i 1990. Selv om Jørgen Brodersen Gram har deltaget i den daglige drift på Sydvestjysk Sygehus, har han været meget videnskabeligt aktiv og har gennem årene publiceret mere end 140 arbejder og også været aktiv som vejleder, underviser og foredragsholder.

Jørgen Brodersen Gram holder tiltrædelsesforelæsning den 19. marts 2014.

Redaktionen afsluttet: 23.01.2014