Skip to main content

Professor i plastikkirurgi

Overlæge, ph.d. Jens Ahm Sørensen er ansat som professor og specialeansvarlig overlæge på Plastikkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Jens Ahm Sørensen (55) har arbejdet som overlæge på Plastikkirurgisk Afdeling i Odense siden 1999 og været specialeansvarlig i 10 år.
Jens Ahm Sørensen har ansvaret for behandling af mundhulecancer, ekstremitetstraumer samt mikrokarkirurgi. Det nyoprettede professorat skal være med til at styrke forskningen i disse områder men også i plastikkirurgien generelt. Han har siden år 2000 været med i arbejdsgrupperne omkring både den fynske kræftplan og den nationale kræftplan for mundhulecancer.

Som læge og underviser har Jens Ahm Sørensen en omfattende international erfaring. Hans uddannelse til speciallæge foregik ikke alene i Odense, men også på Canniesburn Hospital/Royal Infirmary i Glasgow. Han har undervist læger, der er under uddannelse til speciallæge i plastikkirurgi, både i Danmark og Nordisk regi. Han har undervist i mikrokarkirurgi gennem mange år både i Danmark og Skotland. Han har været medlem af bestyrelsen i Dansk Mikrokirurgisk Selskab i seks år, hvoraf de fire var som formand. Han er desuden netop valgt som næstformand i Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi.

Samtidig med arbejdet med patienterne er Jens Ahm Sørensen aktiv i forskningsprojekter både på nationalt og internationalt plan. Han har etableret samarbejde med forskere i Storbritannien, USA og Canada.
Han er forfatter til et betydeligt antal videnskabelige artikler, og medforfatter til tre lærebøger i kirurgi. Han har opbygget en forskningsenhed på Plastikkirurgisk Afdeling Z på OUH, med en gruppe af ph.d.- og prægraduatstuderende, som han er vejleder for. Han har desuden gennem de sidste år samarbejdet med forskningsgrupper på Syddansk Universitet om forskningsprojekter vedrørende hudens egenskaber under forskellige vilkår. Blandt de nyere forskningsområder, han beskæftiger sig med, er stamcelleforskning og 3D-rekonstruktion af ansigtet.

Jens Ahm Sørensen er 55 år og blev uddannet som læge fra det daværende Odense Universitet i 1988. Han er ph.d. fra 1998 og blev speciallæge samme år i plastikkirurgi efter en uddannelse på Odense Universitetshospital og Canniesburn Hospital i Glasgow, Skotland. Han har været ansat som klinisk lektor ved Syddansk Universitet i 16 år, hvor han har varetaget undervisningen af medicinstuderende samt af læger, der er under uddannelse til speciallæge i plastikkirurgi, både i Danmark og Nordisk regi.
Redaktionen afsluttet: 15.09.2014