Skip to main content

Målemetode udviklet af ph.d.-studerende solgt til hollandsk biotech-firma

Ung SDU-forskers metode til måling af koagulationsfaktor i humant plasma kan blive en kommerciel succes.

Blot to dage efter publiceringen af Daniel Elenius Madsens målemetode i tidsskriftet Journal of Immunological Methods blev han kontaktet af det hollandske biotech firma Hycult, som var interesseret i at kommercialisere metoden.
Efter et års bureaukratisk arbejde, og en grundig test af metoden foretaget af Hycult i Holland blev rettighederne til metoden overdraget til Hycult, og metoden bliver kommercielt tilgængelig internationalt. 

Målemetoden er en såkaldt ELISA metode, som gør brug af monoklonale antistoffer til at måle koncentrationen af koagulationsfaktor XII (FXII) i humant plasma. Metoden udmærker sig i forhold til andre lignende kommercielle metoder på en række punkter. Den nye metode har den helt unikke egenskab, at den genkender alle de i plasma cirkulerende former af FXII, hvilket gør tolkningen af data væsentlig nemmere. Desuden har metoden undergået en særdeles grundig validering efter internationale retningslinjer, hvilket underbygger metodens pålidelighed.

”De seneste fem år har der været en stor international interesse i på pålidelig vis at kunne måle FXII koncentrationen i plasma, da det har vist sig at FXII øjensynligt spiller en central rolle i udviklingen af tromboser. Med den nævnte metode er dette en mulighed, og forhåbentligt vil metoden i større kliniske undersøgelser være med til at belyse FXIIs rolle i trombedannelsen,” siger Daniel Elenius Madsen, der er ph.d.-studerende i Enheden for Tromboseforskning på Institut for Sundhedstjenesteforskning i Esbjerg.

Ledelsen på Syddansk Universitet har fokus på og støtter op om et øget samarbejde med erhvervslivet og institutleder Jesper Bo Nielsen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, er begejstret for udviklingen.
”Samarbejdet mellem SDU og Hycult er et godt eksempel på, hvordan universitet og industri kan drage nytte af hinanden. I forbindelse med for eksempel ph.d. projekter involverer arbejdet ofte metodeudvikling, men desværre er der en tendens til at disse metoder aldrig forlader universitetsverdenen. En kommercialisering er naturligvis økonomisk ønskværdigt, men samtidig bidrager det også med et kvalitets- og relevansstempel af forskerens arbejde,” mener han.

Redaktionen afsluttet: 16.07.2014