Skip to main content

Ny centerleder ved Center for Forskning i Handicap og Bevægelsesfremme

Birgit Juul-Kristensen er udnævnt til ny centerleder ved Center for Handicap og Bevægelsesfremme.

Lektor Birgit Juul-Kristensen, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, er udnævnt som ny centerleder for Center for Forskning i Handicap og Bevægelsesfremme (CHB).

Birgit Juul-Kristensen har sytten års forskningserfaring inden for det forebyggende og kliniske område med fokus på smerter og besvær i nakke-skuldre og kroniske bindevævslidelser som hypermobilitetssyndrom. Formålet med hendes forskning har altid været at optimere målgruppens fysiske funktion og kapacitet ud fra felt- og laboratoriestudier, hvor en række forskellige kliniske, arbejdsfysiologiske/biomekaniske og epidemiologiske metoder har været anvendt.

Birgit Juul-Kristensen er for tiden involveret i et forskningsprojekt om skulderproblemer hos kørestolsbrugere.

Birgit Juul-Kristensen afløser Lektor Ejgil Jespersen, der har valgt at fratræde som centerleder. Ejgil Jespersen han gennem fire år lagt et stort arbejde i opbygningen og konsolideringen af centret. CHB er ikke mindst  på baggrund af Ejgils Jespersens indsats blevet kendt og anerkendt som en attraktiv samarbejdspartner, ikke alene nationalt men også internationalt.

Centerets hjemmeside:  http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/CAPAPS

Redaktionen afsluttet: 10.09.2014