Skip to main content

Nordentoftprisen går til Annette Erlangsen

Nordentoftprisen er i 2014 uddelt til adjungeret lektor på Institut for Regional Sundhedsforskning Annette Erlangsen som en anerkendelse af hendes store forskningsindsats og engagement indenfor feltet selvmordsforebyggelse.

Annette Erlangensen er til daglig seniorforsker og programleder ved Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København og har publiceret adskillige videnskabelige artikler i anerkendte tidsskrifter.Hun kendetegnes ved et bredt internationalt forskningsnetværk indenfor selvmordsforebyggelse. Annette Erlangensen er yderst aktiv på konferencer rundt om i verden og har arbejdet som selvmordsforsker i 10 år i USA.

Annette Erlangsen startede sin forskningskarriere i epidemiologisk og geriatrisk selvmordsforebyggende forskning, men har siden udvidet emnefeltet til også at rumme multicenter- samt interventionsstudier for alle aldersgrupper. Senest har hun taget initiativ til at lede et omfattende projekt med koordinering samt bearbejdning af data fra de Danske Kompetencecentre i Selvmordsforebyggelse, som har ledt til en publikation i Lancet Psychiatry.

Annette Erlangsen formår og forstår at præsentere et meget indviklet materiale i både form og indhold på en meget tydelig, kompetent og elegant måde. Hun har et meget stort professionelt og menneskeligt overskud.
Nordentoftprisen blev uddelt til Annette Erlangsen ved det årlige netværksmøde for Selvmordsforebyggende enheder i Danmark, i Århus den 4. november 2014.

Om Nordentoftprisen:
NORDENTOFT-prisen er indstiftet af Foreningen til Undervisning og Forskning i Selvmordsforebyggelse (FUFS) for at markere Professor Merete Nordentofts store indsats for forebyggelse af selvmord herhjemme, både forsknings- og forebyggelsesmæssigt.
Prisen består af en check på 10.000 kr. Formålet med prisen er at vise anerkendelse for en særlig prisværdig indsats på det selvmordsforebyggende område med vægt på forskning og udvikling. I ulige år uddeles prisen til en praktiker og i lige år uddeles prisen til en forsker.
Redaktionen afsluttet: 05.12.2014