Skip to main content

Ny professor vil styrke danskernes knogler

Overlæge Niklas Rye Jørgensen, Glostrup Hospital, er udnævnt til professor ved Syddansk Universitet. Han forsker i knogleskørhed og arbejder blandt andet for at udvikle helt nye behandlingsmuligheder.

Niklas Rye Jørgensen er overlæge, ph.d. og dr. med. og nu også professor ved OPEN under Klinisk Institut på Syddansk Universitet. Den 47-årige forsker fra Diagnostisk Afdeling på Glostrup Hospital, arbejder for at få en bedre forståelse af, hvordan de 5-600.000 danskere, der lider af knogleskørhed, kan få den bedst mulige behandling. Han har  især  fokus på at afdække, hvordan fysisk aktivitet og mangel på fysisk aktivitet påvirker knoglerne og med hvilke mekanismer. Indsatsen er i tråd med en række af de øvrige special- og forskningsområder på Diagnostisk Afdeling og Glostrup Hospital, hvor rehabilitering, tab af muskelmasse m.v. er i fokus.

Sammen med kolleger fra Forskningscenter for Aldring og Osteoporose har Niklas Rye Jørgensen stået i spidsen for et stort europæisk forskningsprojekt, der for første gang afdækkede, præcis hvordan motion stimulerer knoglerne til at danne nyt knoglevæv og dermed styrke knoglerne. Forskerne er nu i gang med at undersøge, hvordan den nye viden kan bruges til nye behandlinger, der stimulerer knoglevækst i stedet for kun at bremse den, som de fleste af de nuværende behandlingstilbud.”

 - Jeg vil gerne være med til at udvikle nye behandlingstilbud. Hvis vi kan udvikle medicin, der opbygger knoglerne lige så godt som motion, kan vi hjælpe mange patienter, der er så plaget af smerter, at de ikke kan motionere, siger Niklas Rye Jørgensen.

Den nyudnævnte professor er også en drivkraft i arbejdet med at sikre den bedst mulige brug af de nuværende behandlingstilbud til patienter med knogleskørhed. Han er bl.a. med til at sikre bedre opfølgning på tusindvis af patienter i Region Hovedstaden via blodprøver, der giver hurtigere viden om, hvordan behandlingen virker.  Samtidig har hans forskergruppe fokus på at afprøve nye såkaldte knoglemarkører,  der findes i blodet og undersøge, om de kan bruges til at forbedre opfølgningen på patienterne.

Med det nye professorat med særlige opgaver indenfor klinisk biokemi og translationel knoglebiologi bliver Niklas Rye Jørgensen tilknyttet Syddansk Universitets funktion OPEN, (Odense Patient data Explorative Network), der bl.a. støtter forskningen inden for biobanker og databaser, som er relevante for knogleskørhed. Han kommer fortsat til at have det meste af sit daglige arbejde på Diagnostisk Afdeling på Glostrup Hospital, hvor han er specialeansvarlig overlæge inden for klinisk biokemi.

Redaktionen afsluttet: 19.12.2014