Skip to main content

Unge skal mere ud i naturen

Nyt projekt vil afdække, hvorfor børn og unge ikke længere er aktive i naturen – og gøre noget ved det.

”Hvad skal jeg lave i naturen, der sker jo ikke noget?”, spørger teenageren undrende.
Flere nyere undersøgelser både i Danmark, Norge og internationalt viser, at naturen og uderummet i dag har mindre betydning som social mødeplads for børn og unge i fritiden. Børn og unge er mindre i naturen på egen hånd, og kun cirka 25 procent kommer ud hver dag, hvor det tidligere var langt over halvdelen.  Computere, mobiltelefoner og organiseret idræt fylder meget, og de unge kan ofte ikke se skoven for bare træer, når de skal vælge et sted at hænge ud i fritiden.

Et nyt forskningsprojekt fra Syddansk Universitet støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet vil de næste fem år undersøge, hvorfor mange unge vælger naturen fra og komme med bud på, hvordan man får dem derud igen. For det er sundt at komme ud og røre sig, både for den fysiske sundhed og for udvikling af motorik, sociale kompetencer og identitet. Men måske skal naturen rettes lidt til for at virke appellerende på de unge?

”De fysiske rammer har betydning for naturoplevelsen og deltagelsen i idræts- og friluftsaktiviteter og vi ser, at det også er muligt at få naturoplevelser i anlagte faciliteter og miljøer, som for eksempel naturlegepladser, mountainbike-spor og strandparker,” siger Søren Andkjær, lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og leder af projektet.

Nordea-fonden støtter projektet med 4,2 millioner kroner.
”Projektet giver os mere viden om børn og unges forhold til naturen. En viden, som kan omsættes til konkrete tiltag, der inspirerer flere til at komme ud i naturen,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Projektet ”NatureMoves - Børn og unges naturoplevelser og friluftsliv – nye steder og nye muligheder” består af to dele. De første tre år vil forskerne koncentrere sig om at undersøge, hvordan og i hvilket omfang børn og unge i alderen 10 – 14 år bruger naturen, samt hvilken betydning de fysiske rammer og særlige steder i naturen har for dem.
”Når vi ved, hvad der betyder noget for de unges brug af naturen, kan vi sætte gang i nogle initiativer, der forhåbentlig vil give de unge lyst til at være mere aktive i naturen. Helt konkret handler det i projektets anden del om at udvikle nye tiltag fx netværk, faciliteter og anlæg, der inspirerer børn og unge” fortæller Søren Andkjær.

Første skridt i projektet for Søren Andkjær og forskerkollegerne på Syddansk Universitet bliver at kontakte en række skoler for at iværksætte en stor spørgeskemaundersøgelse om børn og unges vaner og holdninger til natur og friluftsliv.
”Projektet passer fint ind i tankerne bag den nye skolereform med mere bevægelse i hverdagen, og vi håber, skolerne, forældrene og de unge kan se værdien og perspektiverne i projektet og vil være med!”, siger Søren Andkjær.

Se hjemmesiden: www.sdu.dk/naturemoves

 

 

Kontakt:
Søren Andkjær
Lektor, Ph.d., Forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik
Mobil: 60113438
E-mail: sandkjaer@health.sdu.dk
Campusvej 55, Odense M

Redaktionen afsluttet: 24.09.2014