Skip to main content

57 kandidater aflagde lægeløftet på Syddansk Universitet

I dimissionen deltog en række 40-års jubilarer, og kandidaten med det højeste snit modtog 20.000 kr.

Dekan Ole Skøtt ønskede kandidaterne tillykke. "Dette er et overgangsritual, hvor I går fra et liv til et andet," indledte han. "I har arbejdet hårdt på SDU i mange år. I har været til rigtig mange eksaminer."

57 kandidater aflagde lægeløftet på Syddansk Universitet

Ole Skøtt så tilbage og slog fast, at det at begynde på studiet var som at komme til et helt nyt land. Og at kandidaterne nu kommer til endnu et nyt land, som færdigudannede læger. Lægelivet har mange udfordringer, da det udvikler sig så hurtigt. Et af områderne er "Big data", store informationsmængder, der kan benyttes til individuel behandling. Hvis man kan koble data på tværs, kan man finde mønstre i bivirkninger. Big data kan bruges. Og kan afkorte udviklingen af nye lægemidler.

"Dette er et af mange områder, hvor det sundhedsvidenskabelige område udvikler sig," sagde Ole Skøtt og slog fat: "Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets vision er at forbedre menneskers sundhed. Lev op til dette."

Pris

Den nyuddannede kandidat, cand. med. Linda Holm Sandholdt modtog herefter prisen for det højeste gennemsnit (11,3). Prisen på Niels H. Riewerts Eriksen og Linda Holm Sandholdt 20.000 kroner er indstiftet af Nordic Medicare A/S og blev overrakt af sundhedsfaglig direktør, speciallæge Niels H. Riewerts Eriksen.

Den nyuddannede kandidat, cand. med. Linda Holm Sandholdt modtog herefter prisen for det højeste gennemsnit (11,3). Prisen på 20.000 kroner er indstiftet af Nordic Medicare A/S og blev overrakt af sundhedsfaglig direktør, speciallæge Niels H. Riewerts Eriksen.

"Nordic Medicare ønsker at støtte kandidaten med det højeste gennemsnit, og det gør vi, fordi vi gerne vil stimulere de processer, der kan bidrage til, at vi også i fremtiden har læger, der holder et højt internationalt niveau. Og det er der i den grad behov for," sagde Niels H. Riewerts Eriksen blandt andet i sin tale.

Kommunesamarbejdet

Kontorchef i KL, Christian Harsløf holdt festtalen. Han angav selv grunden til, at netop en repræsentant fra Kommunernes Landsforening holdt talen. For sygehusvæsenet er under forandring. Flere og flere patienter behandles ambulant og kommer derfor hjem, frem for at være indlagt. Her har kommunerne en opgave. Samarbejdet mellem sygehusvæsenet og kommunernes sundhedsforvaltninger skal forstærkes markant.

Kontorchef i KL, Christian Harsløf holdt festtalen. Han angav selv grunden til, at netop en repræsentant fra Kommunernes Landsforening holdt talen. For sygehusvæsenet er under forandring. Flere og flere patienter behandles ambulant og kommer derfor hjem, frem for at være indlagt. Her har kommunerne en opgave. Samarbejdet mellem sygehusvæsenet og kommunernes sundhedsforvaltninger skal forstærkes markant.

Christian Harsløf kom også ind på, at kandidaternes fremtid vil blive præget af, at patienter og pårørende bliver en langt større ressource i behandlingen end tidligere. Og dette kombineres med, at også andre faggrupper vil udfordre lægestanden.

"I skal tage konstruktivt mod denne udfordring," sagde Christian Harsløf, og sluttede med at sige, at "I skal lære at elske politikere og administratorer. Vi vil altid blande os. Vi skal sammen med jer udforme fremtidens sundhedsvæsen."

Redaktionen afsluttet: 01.02.2014