Skip to main content

Kommuners samarbejde med frivillige granskes

Syddansk Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Odense Kommune om et større forskningsprojekt, der skal undersøge samspillet mellem kommuner og frivillige

De fleste kommuner i Danmark har i de senere år vedtaget en ”frivillighedspolitik”, og i flere kommuner er samarbejdet med frivillige en central del af kommunens strategi. Men hvordan inddrager kommunerne egentlig bedst de frivillige, så de bliver aktive medspillere i udviklingen af ny velfærd?

Det skal et nyt forskningsprojekt på Syddansk Universitet forsøge at give bud på.

 - Der sættes rigtig mange ting i gang på frivilligområdet lige nu. Rundt omkring i kommunerne eksperimenteres der på forskellig vis med, hvordan man kan styrke samspillet mellem kommune og civilsamfund. Og det er godt med eksperimenter. Men det er vigtigt, at vi også lærer noget af dem. For eksempel hvordan de forskellige initiativer og indsatser er, og hvordan de virker. Det er noget af det, forskningsprojektet vil forsøge at samle op på, siger Bjarne Ibsen, leder af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, der står bag forskningsprojektet ”Samspillet mellem den kommunale og den frivillige sektor”.

Med Bjarne Ibsen i spidsen skal projektet undersøge fire eller fem kommuners samspil med frivillige – både kommunernes overordnede politik for frivilligt arbejde og deres konkrete indsatser på området som for eksempel støtteformer og partnerskaber.

Giver Odense Kommune konkret viden

Syddansk Universitet har netop indgået en samarbejdsaftale med Odense Kommune om at være med i projektet, der løber fra 2015 til 2017. Hvilke kommuner, der derudover skal deltage, er endnu ikke på plads, men Bjarne Ibsen har kontakt til flere interesserede.

I Odense Kommune glæder borgmester Anker Boye sig over, at projektet vil give kommunen konkret viden om, hvordan samarbejdet mellem kommunen og de frivillige kan udvikles.

- Strategier er først noget værd, når de får liv i virkeligheden. Derfor er jeg meget glad for, at vi her har etableret et samarbejde med SDU og en af landets førende forskere i frivillighed, så vi kan få dokumenteret effekten af vores arbejde. Odense arbejder målrettet på at være i front i forhold til at samarbejde med civilsamfundet, og med det her forskningsprojekt får vi mulighed for at dokumentere, om vi rent faktisk når vores mål, siger borgmester Anker Boye.

Odense Kommune støtter forskningsprojektet med 1,5 millioner kroner. En tilsvarende finansiering skal komme fra de øvrige kommuner, der skal medvirke i projektet, mens den resterende finansiering hentes ind via fondsmidler.

Redaktionen afsluttet: 18.12.2014