Skip to main content

Klinisk lektor på SDU og Sygehus Lillebælt i Kolding

Overlæge, ph.d. Annette Wind Olesen, Sygehus Lillebælt Kolding, er ansat som klinisk lektor ved SDU, Institut for Regional Sundhedsforskning med forskningsopgaver i gynækologi-obstetrik.

Det primære forskningsområde ligger indenfor obstetrik, herunder fosterdiagnostik og reproduktionsepidemiologi.

Annette Wind Olesen blev speciallæge i gynækologi og obstetrik i oktober 2008. Hun har primært haft ansættelser indenfor specialet på afdelinger i Region Syddanmark. Fra juni 2010 har hun været ansat som overlæge ved Gynækologisk-Obstetrisk afd., Sygehus Lillebælt Kolding, hvor hun anvender halvdelen af arbejdstiden som obstetriker og halvdelen i føtalmedicinsk team.

I 2003 erhvervede hun ph.d. graden ved Syddansk Universitet med afhandlingen:“Prolonged Pregnancy: Methods, Causal Determinants and Outcome”. En del af det videnskabelige fokus ligger fortsat indenfor reproduktionsepidemiologi med forskningen i postterm fødsel i den danske fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. En anden del af fokus er forskning indenfor den kliniske obstetrik og fosterdiagnostik.

I januar 2014 tiltrådte hun som medlem af Den Videnskabsetiske Komité 2 for Region Syddanmark.

Redaktionen afsluttet: 15.09.2014