Skip to main content

Kirsten Ohm Kyvik ny institutleder på Klinisk Institut, SDU

Professor, overlæge, ph.d., MPM Kirsten Ohm Kyvik er udnævnt til institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU den 1. januar 2015. Kirsten Ohm Kyvik kommer fra en stilling som institutleder ved det andet af fakultetets to kliniske institutter, Institut for Regional Sundhedsforskning, hvor hun har været leder siden 2006.

Samtidig med sin institutlederfunktion er Kirsten Ohm Kyvik professor ved Odense Patient Data Exploratory Network, OPEN, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, hvor hun arbejder indenfor området biobanker, befolkningsundersøgelser og kliniske data, samt videnskabsetik og god videnskabelig skik.

 ”- Kirsten har lagt et kolossalt arbejde i at bygge Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU op i samarbejde med Region Syddanmarks hospitaler, næsten helt fra bunden og med en utrættelig energi og indsigt. Disse erfaringer er jeg meget glad for, at hun vil trække på fremover som institutleder på Klinisk Institut,” udtaler dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

” – Og Kirsten har vist, at hun har store evner i samarbejdet mellem universitet og hospitalsvæsen omkring forskning og uddannelse. Det har været - og vil være - helt afgørende i hendes kommende stilling, der bygger bro mellem Odense Universitetshospital og SDU.”

Kirsten Ohm Kyviks forskning ligger inden for emnet genetisk epidemiologi (sygdomme og egenskabers arvelighed) med fokus på tvillingstudier. I løbet af sine ansættelser på Syddansk Universitet som ph.d.-studerende og senere adjunkt og lektor, etablerede hun store dele af Det Danske Tvillingregister. Kirsten Ohm Kyvik var i 1995 med til at samle alle fødselsårgangene til ét register, hvilket har haft afgørende betydning for registerets anvendelighed, der nu består af tvillinger født 1870 til 2011. Indtil 2006 var hun daglig leder af Det Danske Tvillingregister og er i dag med i dets ledelsesgruppe. Kirsten Ohm Kyvik har 268 artikler publiceret eller accepteret i peer reviewed tidsskrifter og har været eller er vejleder for 25 ph.d.-forløb. Herudover har hun mange års undervisnings- og formidlingserfaring .

Kirsten Ohm Kyvik er født i Odense og opvokset dels i Danmark og dels i Norge med en dansk mor og en norsk far. Hun vendte tilbage til Odense for at læse medicin som 20-årig. Hun er gift og har en søn og to døtre, hvoraf den yngste datter er hjemmeboende. Hendes fritidsinteresser udover familien er at læse, løbe og stå på rulleski; og så går hun til klassisk sang, når der er tid.

Redaktionen afsluttet: 16.12.2014