Skip to main content

Seks nyudklækkede kiropraktorer fra SDU

Seks kandidater fik overrakt deres eksamensbeviser af dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, den 31. januar.

Festligholdelsen foregik i en helt ny bygning på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, i Laboratorium for Leg og Læring.

Ole Skøtt understregede i sin tale til de seks kandidater, at de som studerende har stor betydning for universitetet: ”Gennemstrømningen af nye, unge hjerne er med til at holde universitetet i live.”

Som kiropraktorer er de nye kandidater også med til at tilføre sundhedsvæsenet nyt liv.  Men sundhedsvæsenet er vant til fornyelse. Der etableres hele tiden ny viden og nye diagnoser. Så samarbejdet med nye faggrupper ligger lige for.

Jan Marcus Jeson Dieden, de studerendes festtaler,  takkede studieleder Henrik Hein Lauridsen for hans store indsats for de studerende – og for den løbende forbedring af studiet. Han fremhævde desuden klinikken på Rygcentret i Middelfart som både den bedste og sværeste tid.  ”Det sværeste var at skrive journaler for os, der var fra andre nordiske lande end Danmark. Der var mange røde streger, når vi fik dem tilbage”

Ewa Roos (forrest til venstre på billedet), professor i fysioterapi på SDU, var dagens festtaler. Ewa Roos indledte med at ønske de studerende tillykke med deres unikke universitetsuddannelse som kiropraktorer. Hun fremhævede, at muskel- og ledsygdomme udgør halvdelen af alle arbejdsmiljøskader.

”Praktiserende læger, der ser denne patientgruppe, har ofte en begrænset viden om disse sygdomme. Den viden har kiropraktorer. I skal være en del af sundhedsvæsenet, for det mangler jeres viden,” sagde Ewa Roos.

Ewa Roos kom til SDU i 2007 som den første professor i fysioterapi. Samarbejdet mellem forskningsgrupperne inden for fysioterapi og klinisk biomekanik på SDU har været eksemplarisk og unikt, ifølge Ewa Roos.

Derefter var der reception for kandidaterne, deres familier og forældre - fra flere nordiske lande.

Redaktionen afsluttet: 31.01.2014