Skip to main content

Hvor skal idrætspolitikken hen?

Mens politikerne på Christiansborg forhandler om en ny fordeling af midler til idrætten, deler forskere på Syddansk Universitet ud af deres viden på en konference om idræt i kommunerne.

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet (CISC) har kommunal bevægelsespolitik som et af tre hovedforskningsområder. Her har man i mange år fulgt initiativer og tiltag indenfor idræt og analyseret på deres formål og virkning.
For øjeblikket er der blandt de politiske partiers idrætsordførere fuld gang i forhandlingerne omkring tips- og lottomidler til idrætten, og Kulturministeriet ønsker at have råderet over en større del af pengene til afgrænsede projekter med definerede mål.
Forskerne i CISC ser en tendens til, at puljestyrede projekter styret af politiske mål sjældent når disse mål og at de fleste af dem ophører, når pengene er brugt.

”Vores resultater går imod den linje, som nogle politikere for øjeblikket lægger an til, med mindre, afgrænsede og definerede puljer og programmer, hvor det ønskes at ansøgerne, skal realisere nogle definerede mål fra politisk hold,” siger Bjarne Ibsen, professor og forskningsleder i CISC.
”- Men forskningen viser også, at større puljer, der mere lægger op til eksperimenter og afprøvning af ideer, som ansøgerne selv har fundet på, kan have en positiv betydning for idrættens udvikling.”
 
I en af undersøgelserne fra forskningscenteret er betydningen af et større program for idræt, Idrætspolitisk Idéprogram, undersøgt. Programmet blev gennemført i 1998 til 2002, og forskerne har set på, hvilken betydning programmet har haft på længere sigt, godt ti år efter afslutningen.

”Langt de fleste er stadig i live og nogle af dem har haft stor indflydelse på idrættens udvikling, blandt andet GAME, som er en organisation for gadeidræt, der blev oprettet som følge af Idrætspolitisk Idéprogram,” fortæller post doc Klaus Eskelund, som har stået for undersøgelsen.
 
På konferencen ”Projekter og partnerskaber: Ny kommunal bevægelsespolitik” arrangeret at CISC, som afholdes på Syddansk Universitet den 29. april, kan deltagere fra kommuner og organisationer, der arbejder med idræt og fremme af idrætsdeltagelse blive opdateret på de aktuelle forskningsresultater fra CISC og høre om erfaringer med idrætspolitik i praksis fra repræsentanter fra Københavns, Aalborg og Ringsted Kommuner.
 
Læs mere om CISC
Læs mere om forskningsprogrammet Leg, Idræt og Bevægelse
 
Redaktionen afsluttet: 26.04.2014