Skip to main content

Ni millioner til forskning i forebyggelse af livmoderhalskræft i Tanzania

Vibeke Rasch vil bruge pengene til at målrette vacciner til afrikanske kvinder og til at forbedre opfølgning og behandling af kvinder, der er i risiko for at udvikle livmoderhalskræft.

De sidste 20 år har professor og overlæge i gynækologi og obstetrik Vibeke Rasch fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, dedikeret sin forskning til at afhjælpe seksuelt overførte sygdomme og gynækologiske lidelser hos kvinder i ulande, særligt i Tanzania.

Gennem årene har hun fået opbygget et samarbejde med universitetshospitalet KCMC i Tanzania, hvor Syddansk Universitet udveksler ph.d.-studerende og bidrager med vigtig viden til at forbedre behandlingen af HPV-virus.
Sammen med Ocean Road Cancer Institute, KCMC og Kræftens bekæmpelse har Vibeke Rasch fået ni millioner fra Danidas forskningspulje til at se nærmere på HPV type forekomst og HPV-infektions naturhistorie hos kvinder, der er HIV positive og HIV negative i Tanzania.
”Afrikanske kvinder får ikke samme typer af HPV-virus, som dem, vi vaccinerer for herhjemme. Der findes over 100 forskellige HPV-vira og mange af dem kan være forstadie til kræft,” fortæller Vibeke Rasch. ”Derfor er det vigtigt at finde frem til, hvilke typer af HPV, vi bør vaccinere imod og ikke mindst, hvordan vi følger op på de kvinder, der får konstateret HPV-virus.”

I Tanzania er mellem syv og otte procent af befolkningen HIV positive og HIV positive kvinder er ekstra følsomme overfor HPV-virus og dermed livmoderhalskræft.
”Reproduktiv sundhed bør være tilgængelig for alle, og vi kan med vores viden og erfaring fra det danske sundhedsvæsen bidrage til at uddanne kvalificerede forskere og assistere med at udvikle systemer til at håndtere screening og behandling,” siger Vibeke Rasch.

Redaktionen afsluttet: 17.09.2014