Skip to main content

EU-bevilling til SDU

To forskere fra Syddansk Universitet (SDU), professor Ewa Roos og lektor Hans Lund fra Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi ved Institut for Idræt og Biomekanik, er en del af et europæisk netværk, der er blevet bevilget 4.2 millioner euro fra EU’s 7. rammeprogram, Marie Skłodowska-Curie.

Projektet, ”Initial Training Network in Knee Osteoarthritis Research” (KNEEMO), blev igangsat den 29. april 2014 og strækker sig over fire år. Det præcise formål med projektet er at uddanne 15 af fremtidens artroseforskere og udvikle et netværk for ph.d.-studerende og post docs, som kommer til at beskæftige sig med træning og biomekaniske tiltag som tidlig behandling af artrose.

To ph.d.-studenter skal have deres daglige gang på SDU, og samarbejdet indebærer, at de involverede forskningsinstitutioner inklusive SDU afholder netværkskonferencer og forskningsophold, hvor den nyeste videns inden for området deles.

Fakta:
KNEEMO ledes fra Glasgow Caledonian University og består af følgende partnere:
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Paracelsus Medizinische Privatuniversitat Salzburg
VU University Medical Center Amsterdam
Aalborg Universitet
University of Southern Denmark
Peacocks Medical Group
Xsens Technologies

For yderligere informationer, kontakt:

Professor Ewa Roos
Mobil: 6011 4331
E-mail: eroos@health.sdu.dk
Institut for Idræt og Biomekanik,
Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 23.05.2014