Skip to main content

Professor, overlæge dr. med. Ejvind Kemp døde den 7. december 2014

Ejvind Kemp var ansat som professor ved det daværende Odense Universitet og Odense Amts Sygehus, hvor han tiltrådte som professor i intern medicin i 1971 som kun 42-årig.

Tre år forinden var han primus motor ved etableringen af Nyremedicinsk Afdeling i Odense, hvor han startede først dialysebehandling og senere nyretransplantation som behandling af nyresyge på Fyn og i Sønderjylland.

Ejvind Kemp var en pioner indenfor translationel medicin, altså det at få forskningsresultater omsat til behandling. Hans evne til nytænkning medførte, at Cyklosporin-behandling ved transplantationer blev indført som behandling i Odense, flere år før det slog igennem i det øvrige Danmark.  Diabetikere blev dengang som regel ikke tilbudt dialyse eller transplantation, også der var Ejvind foregangsmand. Han var med i de første forsøg på at etablere transplantation af bugspytkirtlen som behandling af diabetes, en behandling som først er slået igennem i løbet af de sidste par år. Og selvfølgelig var han med til at afprøve om en tidligt indsat immundæmpende behandling kunne forhindre udvikling af insulinkrævende sukkersyge.

I laboratoriet forskede han i, hvordan man kunne forhindre afvisning af transplanterede organer, og hvordan man kunne optimere den immundæmpende behandling ved transplantation. Hans vision var, at organer fra dyr måske i fremtiden kan anvendes til mennesker, og han opnåede væsentlige resultater på området, selv om målet endnu ikke er nået.

Ejvind Kemps venlige og åbne sind havde en meget positiv virkning på arbejdsdagen på afdelingen og i laboratoriet, og hans store engagement i den enkelte patient var et forbillede.

Ejvind Kemp virkede som en meget skattet underviser på det senere Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital frem til sin afgang i 1998. Visionerne og ambitionerne for forskning var store, og hans inspiration og venlige vejledning fik mange ledt ind på forskningens vej.

Udover sine mange videnskabelige publikationer, havde han også en evne til at formidle videnskab i mere populær form til gavn for mange interesserede.

Ejvind Kemp blev uddannet som læge fra Københavns Universitet i 1956. Her forsvarede han også sin doktordisputats i 1962.

Ejvind Kemp blev født på Frederiksberg den 21.07.29 og sov stille ind i sit hjem i Jægersborg efter en hurtigt udviklende neurologisk sygdom.

Ejvind Kemp efterlader sig sin hustru Grethe, samt tre voksne børn, svigerbørn og seks børnebørn. 

Redaktionen afsluttet: 23.12.2014