Skip to main content

12 SUND-projekter har fået over 22 millioner fra Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd har uddelt 72 bevillinger til forskningsprojekter for en samlet sum af ca. 161 mio. kr. De 12 af bevillingerne tilfalder forskningsprojekter fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

Hvert år udvælger Det Frie Forskningsråd de bedste ansøgninger fra en lang række forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål inden for et velafgrænset område.
Den største bevilling til forskere på fakultetet -  på lidt over seks millioner - tilfalder Christian Gerlach, Institut for Pykologi, til et projekt om ordblindhed og det endnu relativt ukendte begreb ansigtsblindhed.

Derudover modtager professor Henrik Ditzel  2.592.000 kroner, professor Peter Bjerregaard 2.588.219 kroner, professor Tina Kold Jensen 2.568.240 kroner, professor Jes Sanddal Lindholt 2.500.000 kroner, professor Ming Ding 1.749.555 kroner, lektor Basem M. Abdallah 1.670.220 kroner, lektor Ulrike Muscha Steckelings 969.120 kroner, lektor Rikke Leth-Larsen 946.080 kroner, professor Bjarne Winther Kristensen 216.000 kroner, professor Jozef Gabriel R de Mey 216.000 kroner og professor Poul Flemming Høilund-Carlsen 150.000 kroner.

Se alle SUND-projekterne her:

Projekttitel: On the relations between face, word and object recognition: A new and developmental perspective
(Om relationerne mellem genkendelse af ansigter, ord og objekter: Et nyt og udviklingsmæssigt perspektiv).
Bevillingsmodtager: Christian Gerlach
Bevilget beløb: 6.037.999 kroner

Projekttitel: Resistensudvikling ved antihormonal behandling af brystkræft: Biologisk indsigt, prædiktive molekylære profiler og nye behandlingsstrategier.
Bevillingsmodtager: Henrik Jørn Ditzel
Bevilget beløb: 2.592.000 kroner

Projekttitel: Social change and epidemiological transition in indigenous populations: 21 years follow-up of 6000 Greenland Inuit for diabetes and cardiovascular disease in registries and survey
(En undersøgelse af sociale og kulturelle forklaringer på ændringerne i forekomsten af diabetes og hjertekarsygdomme og risikofaktorerne for disse sygdomme blandt inuitter i Grønland).
Bevillingsmodtager: Peter Bjerregaard
Bevilget beløb: 2.588.219 kroner

Projekttitel: The impact of exposure to endocrine disrupting chemicals on maternal glucose metabolism, foetal and childhood growth and hormonal changes in the offspring at 3 and 36 months of age
(Konsekvenserne af udsættelse for hormonforstyrrende stoffer for gravides matabolisme og deres børns vækst, reproduktion og hormonelle forandringer i alderen 3 og 36 måneder).
Bevillingsmodtager: Tina Kold Jensen
Bevilget beløb: 2.568.240 kroner

Projekttitel: Cardiovascular screening in Denmark
(Kardiovaskulær screening i Danmark).
Bevillingsmodtager: Jes Sanddal Lindholt
Bevilget beløb: 2.500.000 kroner

Projekttitel: Enhance bone regeneration and implant fixation by novel substitute with combined angiogenic and osteogenic factors in osteoporotic sheep 
(Øget knogleregenerering og fixation af implantater med kombineret angiogene og osteogene faktorer I en osteoporotisk fåremodel).
Bevillingsmodtager: Ming Ding
Bevilget beløb: 1.749.555 kroner

Projekttitel: Studying The Novel Function of The neuro-protein CRMPx (patent filed) In Regulating Bone Mass
(Et studie af neuro-proteinet CRMPx som ny regulator i knogleremodellering)
Bevillingsmodtager: Basem M. Abdallah
Bevilget beløb: 1.670.220 kroner

Projekttitel: Signalling and crosstalk of the angiotensin AT2-receptor and the receptor MAS
(Sammenligning af signaloverførsel mellem de angiotensine AT2-receptor og MAS receptor).
Bevillingsmodtager: Ulrike Muscha Steckelings
Bevilget beløb: 969.120 kroner

Projekttitel: Proteomic identification of therapeutic targets of cancer stem cells and metastatic cells in breast cancer
(Proteom-analyse af terapeutiske targets i cancer stamceller og metastatiske celler i brystkræft).
Bevillingsmodtager: Rikke Leth-Larsen
Bevilget beløb: 946.080 kroner

Projekttitel: Influence of microglia on migrating tumor cells in glioblastoma
(Mikroglia og deres indflydelse på spredning af kræftceller i glioblastom).
Bevillingsmodtager: Bjarne Winther Kristensen
Bevilget beløb: 216.000 kroner

Projekttitel: Vasomotor effects of patients' pericardial and perivascular adipose tissues
(En test af hypotesen, at det ikke er den totale masse af kroppens fedt, men især fedtvævet der omkranser hjertet, de store blodårer og mikrocirkulationen, der udløser sygdom).
Bevillingsmodtager: Jozef Gabriel R de Mey
Bevilget beløb: 216.000 kroner

Projekttitel: Correlation between FDG-uptake and enzyme activity/expression in lymphomas (PET-GHG)
(Uoverensstemmelser mellem optaget af sporstoffet flourmættet sukker (FDG) og enzymaktivitet i lymfomer).
Bevillingsmodtager: Poul Flemming Høilund-Carlsen
Bevilget beløb: 150.000 kroner

Se alle bevillinger på Det Frie Forskningsråds hjemmeside

Redaktionen afsluttet: 13.06.2014