Skip to main content

Pris for bedste paper til ph.d.-studerende

Pris for bedst paper til ph.d.-studerende, ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, Claus Varnum.

Læge Claus Varnum og medforfatterne Alma B. Pedersen, Mäkelä Keijo, Antti Eskelinen, Johan Kärrholm, Leif I. Havelin, Ove N. Furnes og Søren Overgaard har for nylig modtaget pris for bedste paper (Free Papar Award (gold)) på den 15. Europæiske Ortopædkirurgiske kongres (EFORT) afholdt den i London. Studiet blev udvalgt blandt ca. 5000 indsendte abstracts til kongressen. EFORT-kongressen er den største europæiske kongres for ortopædkirurgi, og i år var der ca. 7.400 deltagere.

Prisen blev givet for studiet: "Risk for revision of metal-on-metal cementless stemmed total hip arthroplasty – data from the Nordic Arthroplasty Registry Association". Det drejer sig om et unikt register-studie, der er sket i samarbejde imellem de nordiske lande. Studiet, der sammenligner forskellige typer kunstige hofter, viste blandet andet, at patienter med metal-hofter måtte genopereres oftere end patienter med standardhoften. Desuden blev det påvist, at specifikke protese-mærker havde særlig øget risiko for gen-operation.

Med prisen fulgte 3.000 euro.

På billedet får Claus Varnum (th) overrakt prisen af professor,  dr. Enric Caceres Palou fra Spanien, formand for den videnskabelige komite på konferencen.

 

Redaktionen afsluttet: 03.07.2014