Skip to main content

Ung SDU-forsker vinder international pris for projekt om proteiner og ødemer

Astrup-prisen gik i år til Daniel Elenius Madsen fra Enheden for Tromboseforskning i Esbjerg for hans ph.d.-projekt om proteiners betydning for dannelse af ødemer.

Den 29-årige cand.scient. og ph.d.-studerende Daniel Elenius Madsen fra Enheden for Tromboseforskning, Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, Campus Esbjerg, og Sydvestjysk Sygehus, Klinisk Biokemisk Afsnit har i Göteborg fået overrakt Astrup-Prisen.
Selvom han endnu ikke har forsvaret sin ph.d.-afhandling, har hans forskningsresultater vakt international genlyd og ført til den prestigefyldte pris.

Daniel Elenius Madsen har efter tre års arbejde påvist en sammenhæng mellem mutation i et bestemt gen og dannelsen af ødemer hos patienter med den sjældne sygdom hereditært angioødem.
Sygdommen er kendetegnet ved anfald af ødemdannelse, og kan være livstruende, når ødemerne rammer halsregionen.

I sit projekt har Daniel Elenius Madsen fundet ud af, at en sammenklumpning af proteiner i blodet kan aktivere den mekanisme, der danner ødemer.

”Det bringer os et skridt tættere på at kunne forudse, hvem der får ødemer,”  fortæller han.

Daniel Elenius Madsen ser prisen som en kæmpestor anerkendelse af Enheden for Tromboseforskning, som gennem 25 år har mødt stor opbakning til at drive banebrydende forskning i Esbjerg.
”Det er et stort skulderklap til mig og enheden og til den goodwill vi møder fra både investeringspartnere og politikere.”

Astrup-Prisen er opkaldt efter Poul Astrup, som i mange år var professor i klinisk biokemi og især er kendt for sit store arbejde omkring blodgasser under anvendelse af respiratorer. Prisen uddeles hvert år på Nordic Congress in Clinical Chemistry.
Med førsteprisen følger 60.000 kroner og en publikation i tidsskriftet Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.

Redaktionen afsluttet: 25.09.2014