Skip to main content

Legat til øjenforskning

1. reservelæge, ph.d. og dr.med. Jakob Grauslund (36), Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital og klinisk lektor på Forskningsenheden for Oftalmologi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, har modtaget 5 millioner kr. fra VELUX FONDEN til projektet IMPETUS 2018, der skal resultere i udvikling af individualiseret laserbehandling til diabetespatienter med svære øjenkomplikationer, såkaldt proliferativ diabetisk retinopati.

Man regner med, at 300.000 danskere er ramt af diabetes, og dette tal forventes at stige kraftigt i de kommende år. Sygdom i øjets nethinde (diabetisk retinopati) er en alvorlig og hyppig komplikation, som med tiden vil ramme de fleste patienter.

Siden 70’erne har man vidst, at laserbehandling kan nedsætte risikoen for svært synstab ved proliferativ retinopati, men trods denne viden, har behandlingen ikke udviklet sig væsentligt siden da. Hidtil har man givet den samme standardbehandling til alle, hvilket hos mange har medført enten for lidt eller for meget behandling.

Med projektet ønsker  Jakob Grauslund at udvikle individualiseret behandling, så alle patienter får præcis den rette behandling efter individuelt behov.

” - Med den flotte bevilling fra VELUX FONDEN glæder vi os til endelig at kunne skabe en individualiseret behandling til glæde for de mange patienter med svære diabetiske øjenkomplikationer. Jeg forventer, at vi vil kunne minimere risikoen for svært synstab, men også gøre behandlingen mere skånsom med færre bivirkninger end den nuværende behandling”, siger Jakob Grauslund

Bevillingen inkluderer indkøb af en fuldautomatisk laser samt et apparat til måling af iltmængden i øjets nethinde. Studiet vil afføde to ph.d.-projekter og udføres i samarbejde med førende internationale eksperter.

Om fonden:
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmater i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Redaktionen afsluttet: 02.12.2013