Skip to main content

Nyt skema giver mulighed for bedre behandling af rygpatienter

Rygområdet er en af de mest udbredte og omkostningstunge problemstillinger i det danske sundhedsvæsen. Over 30% af den danske befolkning angiver at have haft ondt i ryggen indenfor de sidste 14 dage, 85% får ondt i ryggen mindst en gang i deres liv og udgifterne til rygrelaterede problemer koster, hvad der svarer til det meste af prisen på Storebæltsbroen – om året.

Prognosen for rygpatienter er generel meget svær at forudsige med den nuværende tilgang til patienterne.
Det nyligt afsluttede ph.d. projekt: ”Oversættelse og testning af STarT skemaet – et skema til forudsigelse af prognose og guide til behandling af rygpatienter”, har undersøgt om indførelse af et patientspørgeskema tidligt i et rygforløb kan være med til at øge evnen til at forudsige, hvordan det går rygpatienter efter 3 måneder.

”Skemaet kan bruges af praktiserende læger og giver en mere præcis vurdering af smerterne og gør det nemmere at stille den rette diagnose. Det vil være til stor gavn for patienterne,” fortæller Lars Morsø, ph.d. og fysioterapeut på Rygcenter Syddanmark, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.
Han er manden bag afhandlingen, som har mødt stor interesse fra både fysioterapeuter, kiropraktorer, praktiserende læger og Region Syddanmark.

Afprøvningen af skemaet foregik hos praktiserende læger og fysioterapeuter og viste, at STarT skemaet var i stand til at inddele rygpatienter i grupper alt efter kompleksitet, og dermed øge evnen til at forudsige patienternes prognose. Lars Morsøs afhandling konkluderer, at skemaet med fordel kan indarbejdes som et rutinemæssigt redskab, når behandlere skal give et bud på en diagnose hos patienter med rygsmerter.
Hvorvidt skemaet, som i England, også kan bruges til at guide valg af behandling, mangler at blive afprøvet.
”Næste skridt er at få STarT skemaet taget i brug, hver gang en patient med rygsmerter møder op hos lægen for at få hjælp. Når det er blevet rutine, kan vi så se på, om skemaets prognoser kan fortælle, hvad den rette behandling er,” siger Lars Morsø.

Redaktionen afsluttet: 20.06.2013