Skip to main content

Oprustning inden for rehabiliteringen på SDU og OUH

Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) har i samarbejde ansat Hanne Kaa Kristensen og Lisbeth Rosenbek Minet, som skal være med til at højne rehabiliteringsindsatsen.

Hanne Kaae Kristensen er pr. 1. december 2012 ansat i stillingen som post.doc. i ergoterapi og rehabilitering samt som ledende udviklingsterapeut ved Forskningsenheden for Rehabilitering, Klinisk Institut, SDU og Rehabiliteringsafdelingen, OUH. De primære arbejdsområder består af forskningsledelse samt leder af Forsknings- og Udviklingsenheden i Rehabiliteringsafdelingen, egen forskning samt formidling og kompetenceudvikling herunder undervisning og vejledning.

Hanne Kaae Kristensens forskningsarbejde under ph.d.-forløbet i 2006 - 2010 blev gennemført med udgangspunkt i Rehabiliteringsafdelingen, OUH, Ringe Neurorehabilitering samt Odense kommune. Hendes ph.d.-afhandling omhandlede, hvordan nye forskningsresultater bedst indarbejdes i ergoterapeutisk neurorehabilitering.

I forlængelse af ph.d.-forløbet har Hanne Kaae Kristensen i samarbejde med ergoterapeuter i Rehabiliteringsafdelingen medvirket i et udviklingsprojekt, der skal beskrive den aktuelle ergoterapeutiske praksis og afprøve et nyudviklet screeningsredskab med henblik på at styrke udredningen af aktivitetsproblemer, der har betydning i hverdagslivet for patienter med lettere apopleksi.

Nationalt og internationalt er der udarbejdet evidensbaserede nationale guidelines for rehabilitering af apopleksiramte, dog er der stadig mange væsentlige områder indenfor hjerneskaderehabilitering, der ikke er tilstrækkelig belyst og implementeret i klinisk praksis. I post.doc.-stillingen iværksættes et tværsektorielt forskningsstudie som et samarbejde mellem Rehabiliteringsafdelingen OUH, Odense, Ringe Neurorehabilitering samt Odense kommune.

Undersøgelsen har til formål at afdække sammenhængen mellem valg af sundhedsprofessionelt fokus og undersøgelsesredskaber i evalueringer af patienternes funktionsevnenedsættelser og at undersøge apopleksiramtes egne erfaringer med oplevelse af egen deltagelse i rehabilitering.

Resultaterne af forskningsprojektet forventes implementeret i Rehabiliteringsafdelingens og den tværsektorielle praksis samt publiceret i videnskabelige tidsskrifter og præsenteret ved internationale konferencer.


Lisbeth Rosenbek Minet er pr. 1. december 2012 ansat i stillingen som adjunkt i fysioterapi (rehabilitering) og udviklingsterapeut ved Forskningsenheden for Rehabilitering, Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Rehabiliteringsafdelingen, OUH.

De primære arbejdsområder består af udviklingsarbejde i Rehabiliteringsafdelingen, egen forskning samt formidling og kompetenceudvikling herunder undervisning og vejledning.

Lisbeth Rosenbek Minets forskningsarbejde under ph.d.-forløbet i 2006 - 2011 blev gennemført på Endokrinologisk Afdeling M, OUH. Ph.d.-afhandlingen omhandlende betydningen af interventioner til at fremme egenomsorg hos patienter med diabetes i relation til forebyggelse og rehabilitering.

I forlængelse af ph.d.-forløbet har Lisbeth Rosenbek Minet gennem sin ansættelse i Rehabiliteringsafdelingen udviklet terapeutiske indsatser inden for ældre og kronikerområdet i samarbejde med ledelsen og terapeuter i den kliniske praksis.

Lisbeth Rosenbek Minets nuværende forskningsarbejde sker i tæt samarbejde med relevante kliniske afdelinger på OUH og forskningsenheder på SDU, der omfatter både kohortestudie og interventionsstudie med tværvidenskabeligt afsæt.

En væsentlig del af forskningen i adjunktstillingen vil have afsæt i Odense Fald- og Osteoporose Studie (OFOS), som sker i samarbejde med Geriatrisk Afdeling G på OUH. Studiet har blandt andet til formål at undersøge udvikling i funktionsevne og fald i en faldklinik population. Resultater fra projektet forventes at kunne anvendes til at målrette metoder i den terapeutfaglige udredning og behandling i akutmodtagelser og ambulatorier som en del af rehabiliteringsindsatsen herunder faldforebyggelse overfor ældre patienter med faldepisode.
Redaktionen afsluttet: 22.01.2013