Skip to main content

Ny klinisk professor i klinisk reumatologi i Odense

Torkell Ellingsen er ansat som professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og som specialeansvarlig overlæge ved Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital. Han kommer fra en stilling som forskningsansvarlig overlæge ved Diagnostisk Center ved Regionshospitalet i Silkeborg, hvor han siden 2008 har været ansvarlig for den reumatologiske forskning og klinik for tidlig artrit (ledbetændelse).

Torkell Ellingsen er ph.d. fra Aarhus Universitet fra 2000 med afhandlingen ´Monocyte Chemoattractant Protein 1 (MCP-1) ved reumatoid arthritis, arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica`.

Hans hidtidige kliniske forskningsområde har blandt andet været aspekter omkring kemokiner / kemokinreceptorer og det medfødte immunsystems funktion i forbindelse med udvikling og behandling af inflammation (betændelsestilstande). Kemokiner er små proteiner, der ”tilkalder” de rette hvide blodlegemer, når inflammation i leddene skal bekæmpes. Det medfødte immunforsvars rolle ved kroniske betændelsestilstande er et relativt nyt fokusområde for klinisk forskning, hvor der er realistiske forventninger til nye opdagelser til gavn for patienter med kroniske inflammatoriske tilstande. Denne forskning er udført i forhold til prognose, sygdomsudvikling og udvikling af hjertekarsygdomme ved tidlig og kronisk leddegigt, og arteritis temporalis (betændelse i tindingearterierne), polymyalgia rheumatica (muskelgigt) samt kroniske seneskader undersøgt med kvantitative immunologiske og billeddiagnostiske teknikker (ultralyd af sener, led og hjerte samt CT og MR af hjertet).

’ – Vi ser frem til udbygningen af den såkaldte translationelle forskning, hvor tekniske fremskridt i laboratorierne hurtigst muligt omsættes til nye undersøgelses- og behandlingsmetoder for patienterne. Her har afdelingen en lang tradition og Torkell Ellingsens erfaringer fra det kliniske arbejde for tidlig artrit vil styrke afdelingen i denne henseende’, siger direktør Henrik Villadsen, OUH.

Torkell Ellingsen har desuden været aktiv i flere store danske multicenterundersøgelse. ’- - Vi håber at kunne udbygge afdelingens deltagelse i fremtidige regionale og nationale store multicenterundersøgelser’, fortsætter Henrik Villadsen.

Torkell Ellingsen har bred erfaring som underviser og vejleder for både medicin-studerende og ph.d.-studerende, kolleger under speciallægeuddannelse og studerende på den tværfaglige sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san.).

Torkell Ellingsen tiltræder som specialeansvarlig overlæge ved afdeling C og klinisk professor i reumatologi ved Syddansk Universitet d 1/9-2013. Torkell Ellingsen er gift og har to børn på 19 og 20 år.
Redaktionen afsluttet: 15.01.2013