Skip to main content

Danmarks første professor i jordemodervidenskab

Ellen Aagaard Nøhr tiltræder 1. juni 2013 en kombinationsstilling som professor og jordemoder ved Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH).

Ellen Aagaard Nøhr får i den nye stilling mulighed for at kombinere sine epidemiologiske, kliniske og uddannelsesmæssige kvalifikationer. Hun får desuden en ledende rolle i en ny Kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab, som SDU søger om tilladelse til at måtte udbyde fra 1. september 2014. 

Ellen Aagaard Nøhr blev uddannet jordemoder fra Jordemoderskolen i Aalborg i 1984 og fungerede som jordemoder i Nordjylland, indtil hun i 2001 afsluttede Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet. Under studierne fandt hun stor interesse for epidemiologi og blev efterfølgende ansat ved Aarhus Universitets grundforskningscenter i reproduktionsepidemiologi, som i årene 1996-2002 etablerede den nationale fødselskohorte ’Bedre Sundhed for Mor og Barn’. Denne datasamling, som indeholder oplysninger om 100.000 kvinder og deres børn, har siden været en væsentlig kilde til Ellen Aagaard Nøhrs forskning om helbred hos kvinder og børn i relation til graviditet og fødsel. Især konsekvenserne af fedme under graviditet, både for mor og barn, har haft hendes store interesse og var også emnet for hendes ph.d., som blev afsluttet i 2005. 

Hun har siden været ansat som adjunkt og lektor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, og bidraget med vigtig forskning indenfor det obstetriske og jordemoderfaglige område. Således var hun i 2008 ansat af det amerikanske ’Institute of Medicine’ og udarbejdede analyser, som fik stor betydning for de amerikanske retningslinjer for vægtstigning under graviditet - retningslinjer, som også anvendes i mange lande udenfor USA. 

”- Vi glæder os over, at kunne ansætte landets første professor i Jordemodervidenskab og dermed bidrage til at også jordemoderfaget kan udvikle sin faglighed på baggrund af egne forskningsresultater”, siger Kim Brixen, Institutleder ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet. 

Ellen Aagaard Nøhr er fortsat stærkt involveret i fødselskohorten ’Bedre Sundhed og Mor og Barn’. Hun er leder af en større spørgeskemaundersøgelse med fokus på mødrenes helbred 12-15 år efter fødslen samt en forskningsgruppe med adskillige ph.d.-studerende, som undersøger de mere langsigtede helbredskonsekvenser af graviditets-relateret overvægt. Endvidere indgår hun i en lang række nationale og internationale forskningsprojekter indenfor det reproduktionsepidemiologiske område. 

Ellen Aagaard Nøhr har gennem hele sin ansættelse i universitetsverdenen bevaret en tæt kontakt til jordemoderfaget, dels gennem sine mange samarbejder med jordemødre og obstetrikere i klinikken, dels som lærer i kvantitative forskningsmetoder ved Jordemoderskolen i Aalborg i årene 2002-2011.  Det har altid været hendes ambition at uddanne jordemødre og andre sundhedsfaglige professioner til selv at kunne udføre forskning og derved udvikle deres eget evidensgrundlag.  Således har hun på Aarhus Universitet gennem de sidste otte år været dybt involveret i Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, hvor hun har varetaget undervisningen i epidemiologi og vejledt utallige studerende i at gennemføre forskningsprojekter i deres egen klinik. I årene 2010-12 fungerede hun som studieleder på samme uddannelse. 

”- Vi forventer, at starte kandidatuddannelsen i september 2014. Den skal øge mulighederne for, at jordemødre får en akademisk løbebane og derved styrker både den videnskabelige udvikling indenfor faget, men også den klinisk faglige udvikling på landets fødeafdelinger”, siger Kim Brixen. 

Ellen Aagaard Nøhr ser også frem til at fortsætte sin forskning i reproduktionsepidemiologi på OUH/SDU i tæt samarbejde med stedets andre epidemiologer og klinikere.  

”- Vi har igennem de sidste år styrket det gynækologisk-obstetriske forskningsmiljø”, siger Henrik Villadsen, direktør på Odense Universitetshospital. ” - Det nye professorat skal ses som led i denne forskningsopbygning, hvor vi målrettet søger at sikre forskningsunderstøttelse af alle sektioner i afdelingen. Kun derved kan vi på længere sigt opretholde det bedst mulige faglige niveau for den service, som vi kan tilbyde gravide og fødende kvinder.” 

Ellen Aagaard Nøhr er gift med Christian Nøhr, professor ved Aalborg Universitet. Sammen har de tre sønner på 19, 23 og 26 år.

Redaktionen afsluttet: 30.04.2013