Skip to main content

Ny professor i børnesygdomme

Overlæge Poul-Erik Kofoed, Sygehus Lillebælt, Børneafdelingen ved Kolding Sygehus er ved siden af sin overlægeansættelse udnævnt til professor i pædiatri (børnesygdomme) ved Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning.

Poul-Erik Kofoed har de sidste tre år været halvtids specialeansvarlig overlæge på afdelingen og halvtids forskningsleder ved Enhed for Sundhedstjenesteforskning på Sygehus Lillebælt. Før da var han ledende overlæge på afdelingen i ca. 14 år.

Forskningsmæssigt har Poul-Erik Kofoed beskæftiget sig med forskning indenfor børnesygdomme, især infektionssygdomme, men også diabetes og andre sygdomme hos børn. Da et af hans hovedinteresseområder er ulandspædiatri, har han tillige diplomkursus i tropemedicinske sygdomme og valgte desuden at tage en bachelor i etnografi/social antropologi for at være bedre rustet til at arbejde og forske i mindre udviklede lande, hvilket kom ham til gode i både Bangladesh og Guinea-Bissau.
Og i 2006 forsvarede Poul-Erik Kofoed afhandlingen ”Treatment of uncomplicated malaria in Guinea-Bissau” ved Karolinska Instituttet ved Stockholm Universitet. Han har stadig et tæt samarbejde om forskning i infektioner hos børn, især malaria, med Bandim Health Project i Guinea-Bissau og med Karolinska Instituttet i Stockholm.
Aktuelt er han ansvarlig for et stort projekt, hvor han i samarbejde med Rigshospitalet og Hvidovre Hospital undersøger, om Calmette-vaccination af nyfødte har en positiv effekt på immunforsvaret.

Poul-Erik Kofoed blev matematisk student på Nyborg Gymnasium i 1972. Han læste medicin på det daværende Odense Universitet og blev læge sommeren 1980. Hans hoveduddannelse i pædiatri foregik på Odense Universitetshospital og Kolding Sygehus. Efter opnået speciallægeanerkendelse rejste han i november 1987 til Bangladesh, hvor han var leder af Child Health Programme på International Centre for Diarrhoeal Disease Research i Dhaka. I 1990 vendte han med familien tilbage til Odense Universitetshospital og arbejdede der, indtil han sommeren 1993 sammen med sin familie tog til Guinea-Bissau i Vestafrika.

Som tidligere leder af en stor børneafdeling mener Poul-Erik Kofoed, at det er vigtigt hele tiden at forbedre kvaliteten af pleje og behandling på alle niveauer. Blandt andet er kommunikationen mellem sygehuspersonalet og patienterne meget vigtig, og han har derfor været og er stadig involveret i projekter, der har til formål at forbedre denne kommunikation.

Poul-Erik Kofoed på i Middelfart og er gift. Parret har tre børn
Redaktionen afsluttet: 02.01.2013