Skip to main content

Ny professor skal styrke kræftforskningen på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Christian Godballe er ansat som klinisk professor med særlige opgaver inden for hoved-halskræft ved Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F, Odense Universitetshospital (OUH) og Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU).

Christian Godballe (53) udfører klinisk forskning inden for hoved-halskræft og andre områder inden for det hoved-halskirurgiske område. Også når det gælder hoved-halskræft, er hurtig og korrekt behandling afgørende for prognosen.

” – Vi ønsker gennem forskning, at finde måder hvorpå vi kan tilpasse behandlingen bedst muligt til den enkelte patient og opnå maksimal effekt med så få behandlingsrelaterede gener som muligt. Indikatorer til bestemmelse af kræftsygdommens aggressivitet er et vigtige værktøjer i denne sammenhæng,” fortæller Christian Godballe.

Han har i sit hidtidige forskningsforløb været primus motor for etablering af flere regionale og nationale forskningsdatabaser inden for hoved-halskræft og halskirurgi. Mulighederne for databaserelateret forskning er særdeles gunstige i Danmark og resultaterne fra de etablerede databaser giver nu vigtig viden, som kan anvendes i den fremtidige behandlingsstrategi.

OUH har oprettet et nyt center for diagnostik og behandling af hoved- halskræft, som også skal også fremme forskningen på området.

”Vore mange igangværende forskningsprojekter og det nye tværfaglige Center for Hoved- og Halskræft på OUH vil forhåbentligt skabe yderligere fremgang på området. Oprettelsen af professoratet er del af den samlede styrkelse af indsatsen,” mener Christian Godballe.

Lægelig direktør på OUH, Henrik Villadsen ser frem til at følge Christian Godballes arbejde som professor:
”Vi er meget glade for udnævnelsen og dermed styrkelsen af det nye multidisciplinære Center for Hoved- og Halskræft på OUH,” siger han.
” - Christian Godballes forskning i individualiseret behandling er meget vigtig  og helt i tråd med vores ambition om, at forskningsresultater hurtigst mulig kommer patienterne til gode”.

Christian Godballe har været tilknyttet Odense Universitetshospital siden 1988, hvor han fik sin lægeeksamen fra Syddansk Universitet. I 1998 opnåede han en ph.d.-grad og fra 2008 til 2013 har han været ansat i en kombinationsstilling som forskningslektor og specialeansvarlig overlæge. Christian Godballe fungerer som vejleder for flere ph.d.-projekter og har opnået en videnskabelig produktion på 58 publikationer i internationale og nationale videnskabelige tidsskrifter.

Redaktionen afsluttet: 05.09.2013