Skip to main content

Forskere vil forebygge dyr øjensygdom hos diabetikere

Danske patienter og forskere fra Syddansk Universitet er med i et stort europæisk projekt med øjendråber mod blindhed på grund af sukkersyge.

Diabetisk retinopati er en øjensygdom, som rammer de fleste patienter med diabetes. Den indebærer ændringer i de små blodkar, som forsyner nethinden i øjets bageste del og kan i værste fald medføre svært synstab eller blindhed. Diabetisk retinopati er i dag den hyppigste årsag til blindhed blandt personer i den erhvervsaktive alder i den vestlige verden.

Ud over sygdommens mange menneskelige konsekvenser, medfører den også en tung økonomisk byrde.
De sundhedsmæssige udgifter til patienter med diabetisk retinopati er næsten dobbelt så store som hos de diabetespatienter, som ikke har sygdommen.

En klinisk undersøgelse, som skal undersøge en ny behandling af tidlig diabetisk øjensygdom med øjendråber er netop sat i søen. En gruppe førende europæiske øjenlæger, diabeteslæger og forskere har dannet EUROCONDOR, et europæisk konsortium til tidlig behandling af diabetisk retinopati, som vil udføre en klinisk undersøgelse i 11 europæiske centre. I Danmark er forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital med i undersøgelsen.

"Vi er kede af, at vi hidtil kun har kunnet behandle patienter, når sygdommen er så fremskreden, at synet er truet. Det vil være et kæmpe skridt fremad, hvis man med øjendråber kan forhindre - eller i det mindste forsinke – sygdommen. Også i et økonomisk perspektiv,” siger Jakob Grauslund, forskningsleder på Øjenafdeling E på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Bedre og tidligere behandling

Indtil videre har det ikke været muligt at behandle patienter med tidlig diabetisk retinopati. Man kan kun råde patienterne til god regulering af blodsukker og blodtryk samt jævnlig øjenlægekontrol. Ved sen sygdom er det muligt at give laserbehandling eller medicinindsprøjtninger i øjet, men man kan med denne behandling ofte kun stoppe sygdommens fremdrift og sjældent bedre synet.
Derfor har man længe ønsket en tidlig behandling, og gerne en behandling som medfører færre gener for patienterne end de eksisterende tilbud. I den forbindelse vil det være ideelt, hvis man med øjendråber kan forhindre eller forsinke udviklingen af diabetisk retinopati.

"Vi håber og tror, at vi med denne behandling kan være med til at forhindre øjenkomplikationer hos de næsten 300.000 danske diabetikere,” siger ph.d.-stipendiat Ulrik Frydkjær-Olsen, som står i spidsen for den praktiske del af forsøget på Odense Universitetshospital.

Ud af 450 patienter er det planen, at 47 skal rekrutteres i Odense. Patienterne skal gennem to år dryppe øjnene og vil i den periode jævnligt blive undersøgt.

Redaktionen afsluttet: 18.07.2013