Skip to main content

Nyt SUND udvides

SDUs bestyrelse traf lige inden jul beslutning om at udvide Nyt SUND-byggeprojektet med 5652 m2. De nye arealer skal huse afdelingen for anatomi, der pt. ligger i det eksisterende campus og et forskningstilvækstareal, der til en start udlejes til Nyt OUH til forskningsbrug.

Desuden vil udvidelsen betyde, at der i Biomedicinsk Laboratorium blive etableret et mindre areal til Det Tekniske Fakultets nye satsning på robotkirurgi, hvor der etableres en operationsstue med robotkirurgifaciliteter ligesom der etableres et mindre areal til UCLs færdighedstræning i koblingszonen mellem SDU og Nyt OUH.

Det samlede byggeprojekt bliver ca. 50.000 m2 med en økonomisk ramme på ca. 1,1 mia. kr.

De nye arealer projekteres sammen med de øvrige. Derfor går brugergrupper straks i gang med en diskussion af krav til arealerne til anatomi og forskningstilvækst, som er de to store arealgrupper.

Læs mere om udvidelsen af Sundhedsvidenskab

Redaktionen afsluttet: 10.01.2013