Skip to main content

Helle Timm professor på nyetableret videncenter

Det nye nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation er resultatet af en finanslovsbevilling, hvor det hidtidige Palliativt Videncenter (PAVI) og Rehabiliteringscenter Dallund er tænkt sammen i et nyt fælles center forankret ved Syddansk Universitet og Region Syddanmark.

Helle Timm udnævnes samtidig til professor med særlige opgaver i forskningsbaseret dokumentation af rehabilitering og palliation ved det nye center. Helle Timm har hidtil har været centerchef ved Palliativ Videncenter, hvor hun har ydet en stor indsats for det palliative felt, som sikrer lindring til mennesker med livstruende sygdomme.

I stillingen som professor skal Helle Timm have særligt fokus på den forskningsbaserede dokumentation af rehabilitering og palliation (lindring) af mennesker ramt af livstruende sygdomme. Det vil sige forskningsbaseret dokumentation af indsatser, der ideelt set skal være både tværfaglige og helhedsorienterede og have patient og pårørende som udgangspunkt. Sammenhæng i forløb, herunder ikke mindst i mellem rehabilitering og palliation i teori og praksis er derfor også et fokusområde.

” – Jeg er meget glad for at besætte professoratet med Helle Timm. Helle Timm og i det hele taget Videncenter for Rehabilitering og Palliation passer til fakultetets profil vedrørende samarbejdet om rehabilitering og palliation med kommuner og regioner. Vi ser frem til at få løftet formidlings- og dokumentationsfunktionen til gavn for patienterne inden for området,” udtaler dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Helle Timm har været chef for PAVI siden centrets oprettelse i 2009 og har været en vigtig drivkraft bag dokumentation, koordinering og udvikling af det palliative felt i Danmark. Den nye Formidlings- og dokumentationsfunktion bliver organisatorisk en del af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, så det hidtidige PAVI med Helle Timm som chef og staben af medarbejdere har fortsat base i København.

” - Vi er på Statens Institut for Folkesundhed, SDU også meget tilfredse med, at det hidtidige PAVI bliver en del af vores institut. Vi huser i forvejen en række aktiviteter, både hvad angår registerforskning og meget praksisnær kommunal forskning, der kommer til at spille godt sammen med centret” udtaler direktør Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Helle Timm har en magistergrad i kultursociologi og en ph.d. i sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og har mange års erfaring med sektorforskning i relation til sundhedsvæsnet, særligt i det palliative felt.

Tiltrædelsesforelæsning bliver holdt 11. december på Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Redaktionen afsluttet: 19.09.2013