Skip to main content

Mindeord, Anne Katrin Sjølie

Professor, overlæge, dr.med. Anne Katrin Sjølie døde lørdag d. 19. januar efter længere tids sygdom i en alder af 69 år.

Anne Katrin Sjølie var født i Sverige og voksede op i Norge. Hun kom til Danmark for at studere medicin ved Københavns Universitet. Efter medicinsk embedseksamen i 1971 blev videreuddannelsen til øjenlæge opnået i Odense og Kolding, og hun var herefter overlæge ved øjenafdelingerne i Odense og Aarhus. I 1998 blev hun udnævnt til klinisk professor i øjensygdomme ved Syddansk Universitet/Odense Universitets Hospital. I 2008 blev hun desuden visiting professor ved Universitetet i Tromsø, Norge.

Ved øjenafdelingen på Odense Universitetshospital (OUH) opbyggede Anne Katrin Sjølie en forskningsenhed centreret omkring studier over nethindesygdomme og hornhindesygdomme. Hun var hovedvejleder for en lang række ph.d.-studier og opnåede i årenes løb flere større forskningsdonationer til disse projekter. I 1997 oprettedes en fotografisk screenings-klinik for diabetiske nethindeforandringer i samarbejde med Endokrinologisk afdeling M, OUH, og denne er nu udvidet til at dække en stor del af Fyn. Dette har været en vigtig milepæl i forebyggelse af øjenkomplikationer ved diabetes og har forbedret prognosen for disse patienter betydeligt.

Anne Katrin Sjølie var tidligt opmærksom på, at der er unikke forhold for epidemiologisk forskning i Danmark, som kunne udnyttes også indenfor området diabetiske nethindeforandringer. En 3-årig ansættelse som klinisk assistent ved – dengang - Odense Universitet - mundede i 1985 ud i en disputats, der kortlagde forekomsten og risikofaktorerne for øjenkomplikationer og blindhed ved type 1 diabetes i 1985. Anne Katrin Sjølie påviste, at op mod hver 3. patient med type 1 diabetes blev blind som følge af diabetes og at både højt blodsukkerniveau og højt blodtryk var risikofaktorer for alvorligt synstab. Desuden fandtes en tæt sammenhæng mellem alvorlige nethindeforandringer og nyreskade.

Anne Katrin Sjølies forskningsgruppe har siden gennemført en række populationsbaserede undersøgelser med meget lange opfølgningstider (20-25 år) af  øjenkomplikationer ved type 1 diabetes. Resultaterne fra disse undersøgelser har medført en ændret behandlings-strategi med rekommandationer for behandling af børn og unge med diabetes, der tilsigter strammere kontrol af blodsukkeret.

Det danske Tvillingregister, placeret ved Syddansk Universitet, fik Anne Katrin også hurtigt blik for, og flere ph.d.-projekter blev gennemført med hende som hovedvejleder. Det var altid en fornøjelse at samarbejde med hende om dette.

Udlandet fik hurtigt blik for Anne Katrins kvalifikationer. Hendes indsats i det EU-støttede projekt ”EURODIAB IDDM complications trial”, som demonstrerede forekomsten af komplikationer til type 1 diabetes, ledsagedes af en ledende rolle i udviklingen af et stort internationalt netværk omfattende forskere med interesse i diabetes og nethindeforandringer i bl.a. Wisconsin, London, Singapore, som mundede ud i EUROCONDOR, som undersøgte hvorvidt lokalbehandling af tidlige øjenforandringer kan forhindre diabetiske nethindeforandringer.

Anne Katrin Sjølies internationale engagement  involverede hende også i at hjælpe patienter med diabetes i et af EU’s fattigste lande, Rumænien. Efter henvendelse fra en rumænsk kollega om en konkret patient med synstruende nethindeforandringer besluttede Anne Katrin sig for ikke bare at hjælpe vedkommende, men også andre patienter i Rumænien i samme situation. Således oprettede Anne Katrin Sjølie i årene omkring årtusindskiftet med økonomisk støtte fra Lions Klub i Danmark den første diabetes øjenklinik i Rumænien, hvor man ikke tidligere havde haft mulighed for at fotografere og laserbehandle synstruende diabetiske nethindeforandringer. Efter at have oplært personalet i øjenklinikken er de nu fuldt kompetente og i stand til selv at varetage denne behandling. Som tak for indsatsen blev Anne Katrin Sjølie udnævnt til æresdoktor ved universitetet i Craiova.

Anne Katrin Sjølie var meget aktiv i organisatorisk arbejde. Bl.a. har hun været ”President of the Board” af the European Association for Diabetic Eye Complications, videnskabelig sekretær og formand for Dansk Oftalmologisk Selskab samt været dansk repræsentant i Europæiske og Nordiske oftalmologiske selskaber.

Igennem hele sit arbejdsliv, men også igennem det sidste års tid, hvor sygdom var en del af tilværelsen, udviste Anne Katrin styrke, beslutsomhed og en aldrig svigtende hjælpsomhed i store som små sager. Det var en særlig  fornøjelse på møder, at høre hende skære igennem lange og uproduktive diskussioner med en humoristisk, men knivskarp bemærkning, som kunne sætte tingene i det rette perspektiv. 

De mange PhD-studerende, yngre læger og studerende, som hun igennem årene har "opfostret", havde samme oplevelse og satte hende meget højt – fordi hun altid var klar i mælet, loyal og personligt nærværende. På den måde var hun altid en reel støtte og hjælp. 

I de sidste måneder var Anne Katrin meget bevidst om, hvad der ventede. Hun gjorde en ukuelige indsats for at leve også den sidste tid på samme måde, som hun altid havde gjort - meget arbejde og mange jern i ilden – som udtryk for, at hun var glad for livet og muligheden for at bidrage på mange fronter. Det gjorde hun så rigeligt.

Æret være hendes minde

Henning Beck-Nielsen
Steen Bonnema
Kim Brixen
Christian Godballe
Jakob Grauslund
Anders Green
Laszlo Hegedüs
Jan-Erik Henriksen
Poul Flemming Høilund-Carlsen
Kurt Højlund
Peter Junker
Hans Jørn Kolmos
Kirsten Ohm Kyvik
Annmarie Lassen
Kelvin Kamp Mortensen
Court Pedersen
Frantz Rom Poulsen
Mette Schulz
Henrik Daa Schrøder
Lis Wagner
Thomas Brix

Redaktionen afsluttet: 24.01.2013