Skip to main content

Ny lektor i human genetik i Odense

Charlotte Brasch Andersen, ph.d., er tiltrådt en kombinationsstilling som lektor på Syddansk Universitet og molekylærgenetiker på Odense Universitetshospital.

Lektor Charlotte Brasch Andersen er 41 år og skal forske og undervise i human genetik. Hun bliver tilknyttet Forskningsenheden for Human Genetik på Klinisk Institut, SDU og er samtidig ansat som molekylærgenetiker på Klinisk Genetisk Afdeling på OUH. Charlotte Brasch Andersens primære forskningsfokus er lokalisering af nye sygdomsgener i både multifaktorielle sygdomme og monogene lidelser. Hun har tidligere fundet nye astma- og høfebergener. Hun forsker desuden i identifikation af en række gener for psoreasis, arbejdsbetinget allergi, autisme, diverse neurogenetiske lidelser og dysmorfologi ved hjælp af højteknologiske genomiske metoder. Hun har tidligere været ansat som adjunkt ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og arbejdet med farmakogenetik, d.v.s. genetikken bag det farmakologisk respons i behandling af bl.a. æggestokkekræft, type 2-diabetes og nervesmerter.

Charlotte Brasch Andersen er ph.d. fra Syddansk universitet fra 2004 med afhandlingen ” Genetic risk factors in atopic diseases” og uddannet biolog (1999) fra Københavns Universitet med speciale i genetiske variationer i androgenreceptoren hos patienter med testikelkræft. Hun har desuden studeret på University of California, San Diego og været på forskningsophold på Karolinska Hospital, Stockholm og Channing Laboratory, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston. Charlotte er aktuelt vejleder for tre ph.d.-studerende.

Som led i ansættelsen skal Charlotte Brasch Andersen undervise på bacheloruddannelserne i klinisk biomekanik (kiropraktoruddannelsen) og lægeuddannelsen og på kandidatkurser under de Sundheds- og Naturvidenskabelige Fakulteter samt på postgraduate kurser. Hun er desuden medstifter af og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Genetisk Epidemiologi.
Redaktionen afsluttet: 20.06.2013