Skip to main content

Ny klinisk lektor på Vejle Sygehus

Overlæge, ph.d. Lars Peter Schousboe (45 år) er ansat som klinisk lektor med forskningsopgaver inden for specialet øre-næse-halssygdomme ved Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Lars Peter Schousboes forskningsområder ligger inden for øresygdomme, spytkirtellidelser og lungecancerudredning. Dette falder udmærket i tråd med at han er bestyrelsesmedlem i Dansk Lungecancergruppe og Formand for Dansk Otokirurgisk Selskab.

Lars Peter Schousboe er bosat i Kolding. Han er opvokset i Odense, student fra Sct. Knuds Gymnasium samme sted og kandidat i medicin fra Aarhus Universitet i januar 1996. Hans diplomopgave og siden Ph. D.-afhandling fra Aarhus Universitet omhandlede mellemørets slimhinde og sekret belyst i cellekulturstudier. Han blev speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme i 2004 efter ansættelser i Aarhus, Odense, Esbjerg og Vejle. Siden 2005 har Lars Peter Schousboe været fastansat på Øre-, næse-, halsafdelingen på Vejle Sygehus, fra 2007 som overlæge. Hans organisatoriske interesse udmøntede sig i en Master i Afdelingsbaseret Hospitalsledelse, som han færdiggjorde på Syddansk Universitet i 2012.
Redaktionen afsluttet: 17.04.2013