Skip to main content

Ny strategi til at undgå kræftmetastaser får speciel omtale

En gruppe forskere fra Institut for Molekylær Medicin på SDU bestående af ph.d.-studerende Mikkel Terp, Professor Henrik Ditzel og Lektor Rikke Leth-Larsen, har i samarbejde med forskere fra MEMPHYS, også SDU, fundet en ny måde at behandle kræft på.

Formålet er, at cirkulerende tumorceller, der stammer fra den primære kræftknude forhindres i at etablere sig i andre organer som metastaser. Gruppen har fundet et antistof, der forhindrer spredningen af kræften.  Antistoffet er rettet mod proteinet CD73, der findes højere udtrykt på kræftcellerne. Disse resultater, der netop er blevet publiceret i det respekterede internationale tidsskrift Journal of Immunology, har vakt en sådan interesse, at tidsskriftet har valgt at bringe en speciel beskrivelse af artiklen i første del af tidsskriftet, hvilket kun gøres for mindre end 10% af de trykte artikler.

- Vores resultater åbner op for en ny type kræftbehandling, siger Lektor Rikke Leth-Larsen.

- Denne behandlingsstrategi er dog ikke nem at teste på kræftpatienter, da man normalt starter ud med at få lov til at teste det nye lægemiddel i patienter, der har meget udbredt kræftsygdom, altså hvor patienterne allerede har metastaser. Det er jo ikke den rigtige målgruppe for vores behandling, der jo skal gives inden metastaserne er kommet. Vi regner dog med finde en løsning på problemet, siger Rikke Leth-Larsen.

Gennemførelsen af dette videnskabelige forskningsprojekt har kun været mulig pga. den store infrastruktur-bevilling fra Forskning og Innovationsstyrelsen, som forskere fra det sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige fakultet på SDU i fællesskab modtog til etablering af DaMBIC (Danish Microscopy Biomedical Imaging Center).

- Vi har brugt både avanceret billeddannelsesudstyr placeret på begge fakulteter til at opnå vores resultater, siger ph.d.-studerende Mikkel Terp.

Redaktionen afsluttet: 16.10.2013