Skip to main content

Knud Juel i nyoprettet professorat

Forskningsleder, ph.d., Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (SDU) er tiltrådt et nyoprettet professorat i Forskningsbaseret myndighedsbetjening med fokus på folkesundhed. Professoratet er en konsolidering af SDU-instituttets betydning som nationalt folkesundhedsinstitut.

Knud Juel har i mange år arbejdet med at hjælpe myndigheder med vigtige analyser af befolkningens sundhed og skal også fremover i vid udstrækning understøtte instituttets funktion som myndighedsbetjenende. Det vil sige gennemføre befolknings- og andre forskningsundersøgelse, som efterspørges af diverse offentlige instanser. Forskningsundersøgelser, som i vidt omfang i offentligt regi danner grundlag for initiativer til at afdække og påvirke folkesundheden.

Hovedvægten i Knud Juels arbejde ligger emnemæssigt inden for såkaldte dødelighedsanalyser. Det lyder umiddelbart uhyggeligt, men dækker over en registrering af vigtige risikofaktorers betydning for befolkningens sygelighed og dødelighed. Det vil sige, at der er tale om store statistiske materialer, hvilket ikke er så mærkeligt, da Knud Juel er uddannet statistiker fra Københavns Universitet, hvor han også forsvarede sin ph.d.-grad inden for epidemiologi, der netop handler om statistiske data over sygdommes udbredelse i befolkningsgrupper.

Mange af hans forskningsprojekter er og vil være registeranalyser, som udspringer af myndighedsbetjeningsopgaver for enten Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen. Dette er ofte sager med stor politisk opmærksomhed. Blandt andet har Knud Juel deltaget i de store analyser af Thulearbejdernes helbredsforhold i perioden 1986-1995. En sag hvor der har været meget store beløb på spil. Thulearbejderne havde rejst erstatningskrav på op imod en million kroner pr. arbejder og med mere end 1.000 arbejdere kunne det ende med et samlet beløb på mere end en milliard kroner. Af andre projekter kan nævnes forskningsprojektet om regionale sygehusudgifter. Også undersøgelsen af klinikassistenternes arbejdsforhold ved brugen af kviksølv har fået meget omtale. I det hele taget kan man sige, at de registeranalyser, som Knud Juel står for, afføder meget presseomtale. Det ser han som en helt naturlig del af sit arbejde, da en del af myndighedsbetjeningen også er at kunne stå offentligt frem og præsentere og forsvare sine resultater. Han fremhæver da også sin baggrund som ganske almindelig, født og opvokset i Vester Vedsted ved Ribe i en landbofamilie og med interesser inden for rejser og 60’ernes rockmusik, især Rolling Stones, Animals, Leonard Cohen og Johnny Madsen.

Knud Juel blev i 2009 udnævnt til forskningsleder på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og i 2012 blev han sammen med repræsentanter fra danske regioner tildelt Folkesundhedsprisen. Knud Juel er gift, har to døtre og bor i København.

Redaktionen afsluttet: 01.03.2013