Skip to main content

Ny klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU

Overlæge Peter Qvist (57) er blevet ansat som klinisk lektor ved Center for Kvalitet, der hører under Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og Region Syddanmark. Centeret er beliggende i Middelfart.

Som klinisk lektor skal Peter Qvist primært arbejde med organisering af sundhedsvæsenets indsats over for patienter med kroniske sygdomme, blandt andet rygerlunger (KOL). Herudover skal Peter Qvist forske i rygsygdomme og vejlede ph.d. studerende.

Peter Qvist har i perioden fra 2007 til 2013 været ansat som overlæge ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark.
I 1983 blev Peter Qvist cand. med. fra Aarhus Universitet. I 1990 blev han specialist i intern medicin og året efter specialist i medicinsk gastroenterologi.

Karrieren har bragt Peter Qvist vidt omkring. Fra reservelæge og 1. reservelæge på Herning Centralsygehus til uddannelseslæge på Akershus Universitetshospital  i Oslo i perioden 1990-1992,. Herefter gik turen hjem til Danmark igen og stillingen som overlæge ved Aalborg Sygehus i perioden 1992-2000. Fra 2000-2004 arbejdede Peter Qvist som overlæge og projektleder på Amager Hospital. I årene 2004-2007 var han Specialeansvarlig overlæge på Sygehus Sønderjylland, inden han blev ansat som overlæge ved Center for Kvalitet, Region Syddanmark fra 2007-2013.

Peter Qvist bor til daglig i Middelfart med Connie Thomsen. Peter Qvist har to døtre på henholdsvis 26 og 29 år.
I fritiden ynder Peter Qvist udendørs aktiviteter såsom fjeldvandring, lystfiskeri og kajaksejlads.

Redaktionen afsluttet: 25.06.2013