Skip to main content

Kan patienter i respirator være vågne?

Dette Spørgsmål vil en forskergruppe på Odense Universitetshospital (OUH), Syddansk Universitet (SDU) og andre hospitaler i Region Syddanmark nu arbejde på at besvare.

På Intensiv Afdeling på OUH har man siden 1999 behandlet intensivpatienter i respirator uden kunstig koma. Dette helt modsat resten af landet og resten af verden. Normalt har det været sådan, at patienter i respirator blev bedøvet til denne behandling - altså lagt i kunstig koma. Men altså ikke hvis man blev indlagt på OUH.

I 2010 publicerede en gruppe fra OUH og SDU resultaterne fra det første forsøg i verden med vågne respiratorpatienter. Gruppen omfattede blandt andet overlæge Thomas Strøm og professor Palle Toft. Resultaterne var så banebrydende, at artiklen blev bragt i det anerkendte lægetidsskrift The Lancet. Man kunne her fortælle, at patienter, som ikke blev lagt i kunstig koma, lå kortere tid i respirator, kortere tid på intensivafdelingen og blev udskrevet hurtigere fra sygehuset.

Disse resultater har givet ”god vind i sejlene” for Intensiv Afdeling, OUH og SDU. Der har været stor national og international bevågenhed om dette første studie, og i forlængelse heraf har det strategiske forskningsråd nu bevilget 10,8 millioner til at forske videre med en ny stor undersøgelse. Tovholdere er igen professor Palle Toft, som har fået bevillingen, og overlæge Thomas Strøm er netop ansat i en post doc.-stilling.

Ved at gå fra 140 til 700 patienter i den nye undersøgelse er der mulighed for at belyse langt flere aspekter end i den første undersøgelse. Den nye undersøgelse vil også fokusere på, om vågne patienter har en bedre overlevelse end sovende patienter, organpåvirkning som følge af kunstig koma, den kognitive funktion og muskelstyrken efter et ophold på en intensivafdeling i respirator.

Den nye undersøgelse foregår på flere sygehuse i Danmark (Kolding, Svendborg, Esbjerg og Århus) samt centre i Norge og Sverige. Staben af medarbejdere er udvidet, så den nu også omfatter to ph.d.-studerende: overlæge Hanne Tanghuus-Olsen fra OUH/Svendborg og kursusreservelæge Helene Korvenius Jørgensen fra Kolding/Sygehus Lillebælt. Planen er at ansætte projektsygeplejersker på de involverede afdelinger. Endvidere skal dele af projektet gennemføres i samarbejde med professor Gisela Sjøgaard fra Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.
Redaktionen afsluttet: 27.09.2013