Skip to main content

Ny professor i mave-tarm-kirurgi

Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup (57) Kirurgisk Afdeling A, OUH Svendborg Sygehus er udnævnt til professor i mave-tarm-kirurgi ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Gunnar Baatrups forskningsområde er at udvikle mindre traumatiserende operationsteknikker og at skræddersy behandlingen til den enkelte patient. Dette kræver udvikling af nye, avancerede diagnostiske og terapeutiske procedurer for at kunne bestemme sygdommens karakter og sygdommens stadie inden operationen. Formålet er at blive i stand til at tilbyde hver enkelt patient den behandling som har den optimale kombination af sikkerhed, effekt, bivirkninger og komplikationer set fra patientens vinkel.

Nye operationsteknikker har forbedret behandlingsresultaterne betydeligt de sidste 20 år, men konventionel kirurgisk behandling for kræft i tyk – og endetarm er stadigvæk store indgreb. Komplikationsraten er fortsat høj for ældre patienter og patienter med andre helbredsproblemer. Selv om behandlingsresultaterne er forbedret meget, er der fortsat behov for udvikling imod mere sikre procedurer og højere helbredelsesrater.

Gunnar Baatrup er cand. med. fra Aarhus Universitet i 1984 og forsvarede sin disputats ved Syddansk Universitet blot tre år efter. Den kliniske uddannelse påbegyndte han i Svendborg som reservelæge, efterfulgt af kirurgisk kursusstilling i Århus. Derefter blev han specialist i kirurgi på sygehusene i Odense, Vejle og Randers. Senere uddannede han sig til subspecialist i Kirurgisk gastroenterologi.

Gunnar Baatrup blev ansat som overlæge på Svendborg Sygehus i årene 2000 – 2002 og i perioden 2002 – 2004 ved Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital. Begge steder var han specialeansvarlig for kolorectal kirurgien.
I 2004 blev han ansat som overlæge ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Norge, og i 2005 blev han ledende overlæge for gastrokirurgisk afdeling samme sted. I 2009 – 11 var Gunnar Baatrup ansat som ledende overlæge og forskningskonsulent ved King Faisal Specialist Hospital and Research Center, i Jiddah, Saudi Arabien, hvorefter han i 2011 blev ansat som ledende overlæge ved Kirurgisk Afdeling A, OUH Svendborg Sygehus.

Gunnar Baatrup har desuden under hele sit virke som læge haft beskæftigelse ved Universiteterne i Aarhus, Odense, Bergen og Jiddah. Han har således været klinisk lærer, lektor og 1. amanuensis og var desuden professor i Bergen i perioden 2008 – 2011.

Gunner Baatrup er 57 år, gift igennem 30 år med Vibeke Wainø Baatrup og far til 3 voksne børn, Kasper, Mads og Lærke.
Redaktionen afsluttet: 13.02.2013