Skip to main content

Ny lektor i human genetik på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Klaus Brusgaard, ph.d., er tiltrådt en kombinationsstilling som lektor på Syddansk Universitet og molekylærgenetiker på Odense Universitetshospital.

Klaus Brusgaard (53 år) skal forske og undervise i human genetik samt forestå diagnostisk udredning ved en række arvelige sygdomme. Han bliver tilknyttet Forskningsenheden for Human Genetik på Klinisk Institut, SDU og er samtidig ansat som molekylærgenetiker på Klinisk Genetisk Afdeling på OUH.

Klaus Brusgaards primære forskningsfokus er det molekylære samspil mellem gener og udviklingen af de tilknyttede arvelige sygdomme.

Som led i ansættelsen skal Klaus Brusgaard undervise på masteruddannelsen, lægeuddannelsen og på kandidatkurser under de Sundheds- og Naturvidenskabelige Fakulteter samt på postgraduate kurser.

Klaus Brusgaard er uddannet molekylær biolog fra Odense Universitet 1990 og fik sin ph.d. fra Århus Universitet 1999. Han har desuden haft forskningsophold på Institute of Cytology and Genetics, Novosibirsk, University of Wisconsin, Institute of Human Genetics, Southampton samt Lipid Research Clinic, Amsterdam Academic Medical Centre. Klaus er aktuelt vejleder for fire ph.d.-studerende.

Klaus Brusgaard er bestyrelsesmedlem i Swiss Foundation for Personalized Medicine. Han har været med til at skabe bro imellem forskningen og industrien ved at være medstifter af bioteknologi virksomheden Amplexa Genetics A/S, som ligger i Odense.

 

Redaktionen afsluttet: 02.07.2013