Skip to main content

Ny professor i neuroepidemiologi på SDU og OUH

Overlæge, ph.d. David Gaist er per 1. juni 2013 ansat som klinisk professor med særlig opgaver i neuroepidemiologi ved Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH), og Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU). Neuroepidemiologi beskæftiger sig med neurologiske sygdommes forekomst, årsager, prognose og behandling.

"Mulighederne for at drive neuroepidemiologisk forskning på internationalt niveau er særdeles gunstige i Danmark i kraft af den måde, sundhedsvæsenet er organiseret på, og det store antal regionale og nationale registre, vi råder over her i landet” siger Kim Brixen, Institutleder, Klinisk Institut. ”- David Gaist har allerede udnyttet disse muligheder i et stort antal studier, både inden for det neuromuskulære område, som han primært arbejder med i sit kliniske virke, og indenfor andre neurologiske sygdomsgrupper, såsom apopleksi, neuroonkologi og migræne”. 

David Gaists forskningsgruppe har planlagt flere projekter, som bl.a. søger at belyse forhold mellem lægemiddelbrug og neurologiske sygdomme. David Gaist er tillige engageret i en række projekter, der søger at afdække, om folkesygdommen migræne har langtidskonsekvenser for helbredet. Han vejleder flere ph.d.-studerende og samarbejder med forskergrupper lokalt, tværregionalt og internationalt.

”- OUH og Klinisk Institut udbygger i disse år forskningskapaciteten ganske betydeligt. Det sker bl.a. for at sikre, at alle højt-specialiserede funktioner understøttes af forskning og dermed forbedre og opretholde kvaliteten af disse funktioner. Det nye professorat er oprettet med baggrund i bevilling fra Region Syddanmark til netop dette formål” siger Henrik Villadsen, direktør ved OUH.

David Gaist blev uddannet som læge ved Københavns Universitet i 1991 og opnåede sin ph.d.-grad i farmako-epidemiologi i 1998 ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, SDU. Han arbejdede som post.doc. ved Afdelingen for Epidemiologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet i 1998-2000. I 2002 gennemførte han et halvt års ophold ved Institute of Neurology, University College London (Queen Square), og han fuldførte sin speciallægeuddannelse i neurologi i 2006. Før sin ansættelse som overlæge ved Neurologisk Afdeling, OUH i 2008, havde David Gaist haft ansættelse ved de neurologiske afdelinger på Glostrup Universitetshospital og Rigshospitalet. Han har fungeret som klinisk lektor ved Neurologisk Afdeling, OUH i perioden 2007-2010, og siden 2010 som forskningslektor ved Neurologisk forskningsenhed, Klinisk Institut.

Redaktionen afsluttet: 14.05.2013