Skip to main content

Hver fjerde gravide mangler D-vitamin

Ny forskning viser, at mere end hver fjerde gravide kvinde i Odense har for lavt D-vitamin.

Dette kan D-vitamin-forskergruppen under Odense Børnekohorte konstatere i en netop udgivet artikel i det engelske lægetidsskrift Clinical Endocrinology.

Gruppen, der har base på H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital, og er tilknyttet Syddansk Universitet, Klinisk INstitut, har undersøgt indholdet af D-vitamin i blodet i den tidlige graviditet. D-vitamin har betydning for knogleudvikling, og sandsynligvis også for en række sygdomme hos den gravide, fosteret og det kommende barn, herunder ubalancer i immunsystemets udvikling.

- Det er foruroligende, at så mange kvinder - trods Sundhedsstyrelsens anbefaling af D-vitamintilskud til alle gravide – har et D-vitamin-niveau under den mest accepterede grænse, udtaler læge, ph.d.-studerende på Syddansk Universitet Louise Bjørkholt Andersen, som har foretaget studiet.

Lav D-vitamin hos flergangsfødende og ikke-solbrændte

D-vitamin-niveauet måles i blodet som 25-hydroxy vitamin D2+3, hvilket både afspejler D-vitamin, som dannes i huden efter sollys, og D-vitamin, som indtages gennem kosten og D-vitamin-tilskud. Grænsen for lavt D-vitamin ligger på 50 nmol/l.

- Særligt vigtigt fandt vi, at D-vitamin-niveauet var lavere hos flergangs-gravide og hos gravide, der ikke beskrev sig selv som solbrændte. Dette er ikke påvist før, beretter Louise Bjørkholt Andersen.

- Vi har en formodning fra andre studier om, at flergangs-gravide af en eller anden grund indtager mindre D-vitamin end førstegangs-gravide.  Og dem, der ikke er solbrændte, har formentlig ikke fået nok D-vitamin gennem kosten og tilskud, forklarer hun videre.

- Om sommeren havde kvinder, hvis forældre var født udenfor Europa, et lavere D-vitamin-niveau end etnisk danske kvinder, hvilket kan skyldes, at de etnisk danske kvinder bliver mere solbrændte om sommeren og dermed undgår lavt D-vitamin i denne periode, forklarer Louise Bjørkholt Andersen. – Man kan dog ikke bare anbefale, at gravide blot skal dyrke solbrændtheden, f.eks. ved at gå i solarium om vinteren.  Bagsiden ved solens ultraviolette stråler er hudkræft, specielt den farlige modermærkekræft, så man skal være varsom med solens stråler, ikke mindst de kunstige solariestråler.

Vinter, overvægt og tobak

Endvidere fandt forskergruppen, der ledes af overlæge, ph.d. Henrik Thybo Christesen, en række andre velkendte risikofaktorer for lavt D-vitamin som graviditet i vinterhalvåret, overvægt og tobaksrygning. Overvægtige har mindre D-vitamin i blodet, fordi D-vitaminet deponeres i fedtvævet. Sammenhængen med tobak er derimod sværere at forklare.

Henrik Thybo Christesen har for nyligt udgivet to artikler om betydningen for D-vitamin hos gravide for moderens og barnets sundhed. Han mener, at videre forskning i betydningen af D-vitamin under graviditeten er særdeles vigtig.

- D-vitamin har betydning for barnets vækst, både før og efter fødslen, og muligvis også for sygdomme i graviditeten og den senere barnealder, udtaler han. - I Odense Børnekohorte vil vi følge en stor gruppe af gravide kvinder og deres børn op til 18-års alderen, og herigennem vil vi kunne undersøge følgerne af lavt D-vitamin på længere sigt. 

 

Resultater i Odense Børnekohorte

Odense Kommune er en af drivkræfterne i Odense Børnekohorte.

- Det er afgørende for en kommunes sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse at få kortlagt, hvor der er områder, der kan gøres bedre. Og det ser ud til, at D-vitamin-forebyggelsen er et af dem, siger Børn- og ungeoverlæge Susanne Buhl, Odense Kommune.

For professor, dr. med. Steffen Husby, der er leder af Odense Børnekohorte, er D-vitamin-projektet en vigtig del af Odense Børnekohorte.

- Odense Børnekohorte er nu begyndt at kaste interessante resultater af sig. Artiklen må have interesse for alle, der arbejder med forebyggelse af lavt D-vitamin, og selvfølgelig de gravide selv. De nuværende forebyggelsestiltag ser ikke ud til at være tilstrækkelige, slutter Steffen Husby.

For yderligere information, kontakt venligst:

- Læge, ph.d. studerende Louise Bjørkholt Andersen, tlf. 29726921, e-mail louise.bjoerkholt.andersen@ouh.regionsyddanmark.dk

- Overlæge, ph.d. Henrik Thybo Christesen, tlf. 21370888, e-mail henrik.thybo.christesen@ouh.regionsyddanmark.dk

Links:

Parity and tanned white skin as novel predictors of vitamin D status in early pregnancy: A population-based cohort study. Andersen L, Abrahamsen B, Dalgård C, Kyhl H, Beck-Nielsen S, Frost-Nielsen M, Jørgensen J, Barington T, Christesen H. Clin Endocrinol (Oxf). 2013 Jan 11. doi: 10.1111/cen.12147. [Epub ahead of print].  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23305099

Christesen H et al. The impact of vitamin D in pregnancy on extraskeletal health in children: a systematic review: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23210535

Christesen et al. The impact of vitamin D on pregnancy: a systematic review http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22974137

Odense Børnekohorte: http://www.odense.dk/odensekohorten 

Redaktionen afsluttet: 14.01.2013