Skip to main content

Ny adjungeret professor i hjertesygdommes epidemiologi og behandling på SDU

Overlæge, professor i kardiologi ved Københavns Universitet og forskningsleder for det kardiovaskulære forskningscenter på Gentofte Hospital, ph.d. Gunnar H. Gislason er blevet udnævnt til adjungeret professor i hjertesygdommes epidemiologi og behandling ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Gunnar H. Gislason har stor forskningserfaring med særligt fokus på registerbaserede studier relateret til epidemiologi og behandling af hjertekarsygdomme.

Det har længe været et ønske fra instituttets side at gøre mere ud af dette specifikke område:

”Vi har længe bestræbt os på at satse mere på forskning indenfor hjertesygdommes epidemiologi og behandling, derfor vil det været et stort aktiv at have Gunnar H. Gislason tilknyttet. Gunnar H. Gislason kan yde faglig sparring af meget høj kvalitet og vil ligeledes være et stort aktiv i forbindelse med fondsansøgninger og publikationer”, siger direktøren for Statens Institut for Folkesundhed, Morten Grønbæk.

Gunnar H. Gislason blev uddannet som læge ved Islands Universitet i 1992 og færdiggjorde sin ph.d.-grad på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet 2008.¨

Gunnar H. Gislason er 46 år gammel og bor i Brønshøj.

Redaktionen afsluttet: 25.06.2013