Skip to main content

85 aflagde lægeløftet på SDU

85 kandidater aflagde i dag lægeløftet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU efter overstået embedseksamen på medicinstudiet.

Dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fremhævede deres sidste eksamen, hvor over 500 personer deltog, fordi eksamen gøres så virkelighedstro som muligt. Eksamen skal ligne den virkelighed, kandidaterne kommer ud i, hvor kravene til dem er store, og hvor de skal overskue den hele patient.

- ” Men I skal også kunne filtrere enorme mængder af information, for både I og jeres patienter er online. Så lad jer ikke overvælde.”

Samtidig fremhævede Ole Skøtt, at patienterne bliver ældre og ældre, og at dette også kan have betydning for den behandlingen. Netop med hensyn til aldringsforskning omtalte Ole Skøtt det nye Max-Planck Odense Center, der åbner på SDU den 31. januar, som det første i Norden. Et center, der blandt andet forsker i aldringens betydning for samfundet.

- ”Husk at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets vision er at forbedre menneskers sundhed. Efterlev dette,” sluttede Ole Skøtt, før han oplæste lægeløftet, mens de 85 kandidater stod op.

Efter lægeløftet modtog den nyuddannede kandidat, cand.med. Line Hougaard Nielsen prisen for det højeste gennemsnit. Prisen på 20.000 kroner er indstiftet af Nordic Medicare A/S og blev på vegne af sundhedsfaglig direktør Niels Riewerts-Eriksen overrakt af dekan Ole Skøtt.

Repræsentanten for kandidatholdet, Thomas Torp roste SDU for at have gjort medicinstudiet interessant og overskueligt. Studenten er virkelig sat i centrum, fremhævede han. Og på SDU er der et sammenhold blandt de studerende, som er unikt.Leif Vestergaard Pedersen

- ”Tusinde tak til SDU for en fantastik uddannelse,” sluttede Thomas Torp.

Direktør for Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen (billedet) var dagens festtaler. Han indledte med at understrege, at lægejobbet både er et skønt og et forfærdeligt job. Man skal passe på ikke at blive kynisk, men pointerede han,

 – ”den største glæde, man kan opleve som læge, er patientens glæde og taknemmelighed. Hvis I gør alt, hvad der er jer muligt for at behandle, lindre og trøste, så bliver I tilfredse læger.”

Leif Vestergaard Pedersen fremhævede de menneskelige aspekter i lægegerningen, som det største. Lægestudiet alene er ikke nok. Det er lægens kunne og færden og medmenneskelighed, der udløser ros og taknemmelighed.

Og så havde han en bøn til de nybagte kandidater om, at de skal glemme de faglige termer, når de tale med patienterne fremover. Og en bøn om, at de til enhver tid tilstræber at bevare overblikket over patientens situation og behandling. Uanset at patienten har besøgt mange afdelinger og sygehuse.

”- Husk altid at se mennesket bag diagnosen,” var Leif Vestergaard Pedersens sidste ord til kandidaterne, før den efterfølgende reception.

Lægeløftet SDU, januar 2013

Redaktionen afsluttet: 30.01.2013