Skip to main content
DA / EN

Navnenyt

Kristine Bjørndal udnævnt til professor

Ledende overlæge, ph.d., Kristine Bjørndal er blevet udnævnt til klinisk professor og forskningsleder ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet, og Øre-Næse-Hals/Høreklinik afdeling F, Odense Universitetshospital.

I professoratet vil Kristine Bjørndal fortsætte sit arbejde inden for udredning, behandling og opfølgning af hoved-/hals-kræftpatienter med fokus på individualiserede patientforløb.

Et særligt interesseområde er patienter med spytkirtelkræft, hvor Kristine Bjørndal har været med til at opbygge den nationale spytkirtelcancerdatabase i DAHANCA-regi (Danish Head and Neck Cancer Group). Databasen har dannet fundament for betydelig forskning både i egen gruppe og i samarbejde med andre grupper i Danmark og udlandet. Arbejdet inden for dette felt vil fortsætte de kommende år – særligt inden for behandling og senfølger.

Herudover er Kristine Bjørndal engageret i robotkirurgi og medvirker i et nationalt samarbejde om robotassisteret kirurgisk behandling af hoved-/halskræft-patienter, herunder HPV-associeret svælgkræft.

Kristine Bjørndal forsvarede sin ph.d.-afhandling inden for spytkirtelkræft i 2012 og blev speciallæge i Oto-Rhino-Laryngologi året før. Hun har været overlæge, halskirurg og leder af kræftpakken på Øre-næse-halskirurgisk afdeling F, Odense Universitetshospital, siden 2014, ledende overlæge siden 2023, og også været klinisk lektor ved Syddansk Universitet i mere end 10 år.

Kristine Bjørndal er formand for DAHANCA (Danish Head and Neck Cancer Group) og derfor involveret i DMCG- og RKKP-arbejde, herunder udarbejdelse af nationale guidelines og referenceprogrammer for udredning og behandling af hoved- og halskræft. Hun sidder også i bestyrelsen for Scandinavian Society for Head and Neck Oncology og har i kraft af ovenstående et stort nationalt og internationalt netværk.

Kristine Bjørndal glæder sig til det fortsatte samarbejde i afdelingens ledergruppe og til sin nye rolle som forskningsleder for afdelingens forskningsenhed, hvor der forskes inden for foniatri, laryngologi, ørekirurgi, næse- og bihulekirurgi, halskirurgi og cancer, teknisk audiologi, medicinsk audiologi og sygepleje. En forskningsenhed, hvor der laves forskning af høj kvalitet til gavn for patienterne, med udnyttelse af netværk på både Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, nationalt og internationalt.

Privat er Kristine Bjørndal bosat i Odense sammen med sin familie.

Mød forskeren

Ledende overlæge, ph.d., Kristine Bjørndal er blevet udnævnt til klinisk professor og forskningsleder ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet, og Øre-Næse-Hals/Høreklinik afdeling F, Odense Universitetshospital.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 01.07.2024