Skip to main content
DA / EN
Forskning

Ny undersøgelse: Fald i hoftebrud, flere hofteoperationer

Færre ældre får hoftebrud, men flere får nye hofter på grund af slidgigt.

Af Marianne Lie Becker, , 30-05-2024

En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet og Københavns Universitetshospital Bispebjerg viser en faldende hyppighed af hoftebrud blandt ældre, men en stigning i hofteoperationer.

Forskerne har fundet en markant nedgang i hoftebrud blandt ældre. Denne positive udvikling skyldes formentlig bedre behandling af knogleskørhed, forebyggelse af fald, øget fysisk aktivitet og færre rygere.

-Det markante fald i hoftebrud blandt ældre tyder på, at den fokuserede indsats på knoglesundhed og forebyggelse af fald bærer frugt, siger Troels Mygind Jensen, adjunkt ved Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet og førsteforfatter på studiet.

Studiet er for nylig publiceret i JAMA Network Open.

Flere får nye hofter

Samtidig med faldet i antal hoftebrud er antallet af hofteoperationer steget, især blandt de ældste.

Forbedringer i anæstesi og operationsteknikker gør det sikrere at operere ældre. Dette afspejler en positiv udvikling, hvor moderne medicinsk teknologi bidrager til, at flere ældre kan bevare deres mobilitet og livskvalitet.

-Stigningen i operationer trods færre hoftebrud afspejler en vigtig samfundsudvikling. Vi ser en positiv trend i anvendelsen af moderne medicinsk teknologi, der gør det muligt for flere ældre at bevare deres mobilitet og livskvalitet, siger Troels Mygind Jensen.

Stigningen i antallet af operationer kan også pege på en ændret holdning til behandlingens nødvendighed blandt både læger og ældre borgere.

-Vi ved, at der i sundhedsvæsenet tidligere har eksisteret både formelle og uformelle aldersgrænser for en række procedurer og behandlinger. Det vil sige, at der måske groft sagt har været en afvejning af 'om det kunne betale sig' at behandle de ældste, fortæller Troels Mygind Jensen.

Røngten af hoftebrud

Et mere inkluderende sundhedsvæsen

Studiet viser, at der ikke er tegn på forskelsbehandling baseret på alder i forbindelse med hofteoperationer. Dette indikerer et mere inkluderende sundhedssystem, hvor alder ikke er en barriere for kvalitetsbehandling.

-Vores resultater viser, at vi bevæger os mod et mere inkluderende sundhedssystem, hvor alder ikke er en barriere for kvalitetsbehandling. Det er afgørende for at sikre lighed i sundhedstilbuddet og opbygge et samfund, hvor alle aldersgrupper får den nødvendige behandling, siger Troels Mygind Jensen.

Kaare Christensen, professor ved Dansk Center for Aldringsforskning og sidsteforfatter på studiet, tilføjer: -På få årtier er vi gået fra at være meget tilbageholdende med behandlingen af de ældste til nu, hvor vi ser 90+ årige, der får ny hofte på grund af slidgigt, ja selv 100+ årige. Det er en glædelig og rigtig udvikling, at man ikke dømmes ude alene på grund af sin alder.

Professor Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk Afdeling, Københavns Universitetshospital Bispebjerg er medforfatter på studiet og understreger:
-Det er en central udfordring for sundhedsvæsenet i de kommende år at finde det rette niveau i en behandlingsstrategi af ældre med degenarative ledlidelser, når vi har en stadigt voksende gruppe af meget gamle danskere.
 

Mød forskeren

Troels Mygind Jensen er adjunkt ved Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet og førsteforfatter på studiet

Kontakt

Mød forskeren

Kaare Christensen er professor i epidemiologi, biostatistik og biodemografi og forskningsleder ved Dansk Center for Aldringsforskning, Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Kontakt

Om studiet

Undersøgelsen er baseret på data fra 3.664.979 personer i alderen 40 til 104 år fra 1996 og frem.

Nedgang i hoftebrud: - Blandt personer fra 80 til 104 år er hyppigheden af hoftebrud faldet med 35% til 40%.

Stigning i operationer relateret til hoftebrud: - Andelen af personer, der får ny hofte efter et brud, er steget med 50% til 70%. Stigningen er størst hos personer over 75 år.

Stigning i operationer relateret til slidgigt: - Hyppigheden af hofteoperationer udført for at behandle slidgigt hos personer i aldersgruppen 75 til 99 år er steget markant. Stigningen ligger på mellem 60% og 100%, hvilket indikerer næsten en fordobling af hyppigheden af sådanne operationer i denne aldersgruppe over den angivne periode.

Disse tal belyser signifikante ændringer i behandlingsmønstre og sundhedstilstanden hos ældre i Danmark.

Link til artiklen

Redaktionen afsluttet: 30.05.2024