Skip to main content

Dekanatet

Dekan

Prodekan for forskning og innovation

Uddannelses- og sekretariatschef