Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Xenia Goldberg Borggaard

Knogleskørhed er en sundhedsmæssig udfordring, hvor vi stadig ikke forstår de underliggende signaler og samspillet imellem celler i knoglen

Hvad er titlen på din afhandling?

Interaktionen mellem osteoblaster og osteoklaster under knogle remodelering. (The interaction between osteoclasts and osteoblasts during the reversal-resorption phase of intracortical remodeling events).

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Klinisk Cellebiologi ved Klinisk Patologi på OUH og Klinisk Institut på SDU.

Hvem var din hovedvejleder?
Thomas Levin Andersen.


Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling? 

Medicin mod knogleskørhed har været kendt i flere årtier og nye medikamenter er kommet til, ligesom flere løbende testes i kliniske forsøg. Til trods for tilstedeværelse af flere forskelligartede medikamenter så er effekten, især efter længerevarende behandling, ikke helt tilfredsstillende.
For at kortlægge effekten af en given behandling, er det vigtigt at vide, hvordan samarbejdet mellem nøglecellerne i knoglen foregår, både før og efter behandling af knogleskørhed.


Hvad fandt du ud af?

Projektets formål var netop at undersøge, hvordan de vigtige celletyper i knoglen signalerer til hinanden, og hvordan behandling påvirker samspillet.


Hvordan gjorde du det (metode)?

I studiet blev knoglebiopsier fra allerede gennemførte kliniske studier til test af hhv. alendronat- og denosumab-behandling analyseret i mikroskop, mens knogleprøver fra raske unge patienter, (udtaget under en hofteleds-korrigerende operation) blev brugt til at undersøge tilstedeværelsen af udvalgte signalmolekyler imellem knoglecellerne. Studiet peger på at anti-resorptiv behandling af knogleskørhed forsinker signalerne imellem knogleceller, men ikke hvilke signaler der ændres ved behandling.

For bedre at kunne undersøge, hvilke signaler der ændrer sig ved aldring generelt, men også hvordan det yderligere forandres hos patienter med knogleskørhed (før og efter behandling), videreudviklede vi et cellekultursystem. Systemet til at undersøge signalering imellem celler blev videreudviklet fra et allerede eksisterende celle-kultursystem, hvor knoglenedbrydende celler bliver udviklet fra blodprøver.


Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Vi håber, at systemet i fremtiden giver bedre mulighed for at undersøge signalering i knogler ved hjælp af blodprøver i stedet for knoglebiopsier.

      

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra forskningsenheden Patologi på Klinisk Institut.

Læs mere

Hvornår bliver/blev afhandlingen forsvaret?

Afhandlingen forsvares d. 21 september 2022 kl. 13.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 01.09.2022