Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Thea Toft Amholt

Motivating Playgrounds

Hvad er titlen på din afhandling?

Motivating Playgrounds 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?
Playground Research, Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Hvem var din hovedvejleder?
Jasper Schipperijn.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling? 
 I ph.d.-projektet Motivating Playgrounds undersøgte vi, hvordan legepladser kan være med til at gøre tweens (9-12-årige børn) mere fysisk aktive. Børn bliver mindre aktive jo ældre de bliver og særligt i alderen 9-12 daler aktivitetsniveauet drastisk. Vi ved, at legepladser kan være med til at øge børns aktivitet, men der findes meget lidt viden om, hvordan tweens bruger legepladser.

Hvad fandt du ud af?
Vi konkluderede, at tweens er meget fysisk aktive på legepladser, hvis de tilbydes de rette betingelser. På tværs af de tre studier fandt vi tre faktorer, som er vigtige for at motivere tweens til at bruge legepladser. Tweens har brug for sociale områder på legepladser, hvor de kan være sammen med andre på samme alder. Her kan de hænge ud og være sociale, mens de er aktive. Derudover havde tweens brug for at blive udfordret på legepladsen. Vi fandt, at de havde et behov for at finde udfordringer, de kunne øve sig i at overkomme. De havde brug for legeredskaber der passede deres fysiske størrelse, hvor de kunne vise sig frem for deres venner. Slutteligt fandt vi, at legepladser bør facilitere de fysiske legeaktiviteter, som tweens særligt godt kunne lide. Legeområder med eksempelvis boldleg og klatreredskaber aktiverede tweens i særligt høj grad. 

Hvordan gjorde du det (metode)?
 I ph.d.-projektet kortlagde vi derfor, hvor på legepladser, tweens er mest aktive, hvad de laver, når de leger, og hvorfor de foretrækker at bruge legepladsen, som de gør. Vi indsamlede data med strukturerede observationer, interviews, og GPS og accelerometere. 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?
 Med ph.d.-projektets konklusioner håber vi, at legepladsdesignere, kommuner og skoler vil blive opmærksomme på, at legepladsen rummer store potentialer for at aktivere også de ældre skolebørn til at være fysisk aktive. Det kræver dog, at vi gør os overvejelser om, hvad de særligt godt kan lide at lave på legepladsen. 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.

Læs mere

Læs mere om forskeren her

Læs mere

Hvornår bliver/blev afhandlingen forsvaret?

Den 2. december 2022 kl. 14:00 på KOMPAN A/S (C. F. Tietgens Boulevard 32C, Odense)  

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 09.11.2022